Česta pitanja (FAQ)

Na ovom smo mjestu pokušali odgovoriti na neka od najčešćih pitanja vezanih uz sisteme videonadzora i videointerfona.

Prvo odaberite sistem, a zatim da biste vidjeli odgovor, kliknite na pitanje.

Videonadzor

Kako da se izabere adekvatan DVC sistem sustav videonadzora?

Na temelju funkcije sistema videonadzora (odvraćanje, prepoznavanje, identifikacija, analitika) i karakteristika prostora koji se snima (vanjskspoljašni, unutarašnji, broj ulaza, kritična mjesta) se definiraše prikladnaodgovarajuća tehnologija i karakteristike kamera i snimača.

Koje su dostupne tehnologije DVC videonadzora?

Dostupni su DVC sistemi videonadzora bazirani na dvije tehnologije – IP i analogni HD. Sistemi videonadzora bazirani na IP tehnologiji za prijenos signala koriste računarsku mrežu što omogućuje umrežavanje, daljnje integracije, daljinski nadzor, upravljanje i podešavanje, megapikselnu rezoluciju i videoanalitiku. Sistemi bazirani na analognoj HD tehnologiji za prijenos signala koriste koaksijalne kablove i najčešće se koriste u aplikacijama u kojima već postoji analognogi sistem videonadzora i ožičenje kako se ne bi moralo ponovno da se kabliraju u objektu. DVC® sistemi omogućuju da se i putem analogne tehnologije ostvari puna HD rezolucija snimka, a uz odgovarajuće snimače moguće ih je proširivati IP kamerama i ostvariti videoanalitičke funkcije.

Koji su osnovni elementi DVC sistema videonadzora?

Osnovni elementi sistema videonadzora su kamere, snimači i monitori. Dodatni elementi su različite tastature i softveri kojima se upravlja sistemom , kao i softveri za integraciju sa ostalim sistemima na objektu.

Koja su DVC rešenja dostupna za merenje telesne temperature?

Dostupno je nekoliko DVC rešenja za merenje telesne temperature, a njihov izbor zavisi od toga gde ih treba primeniti, odnosno o kakvoj aplikaciji je reč.

Što znači NDAA Compliant?

National Defense Authorization Act (NDAA) je zakon koji se primjenjuje u SAD-u kojem se zabranjuje korišćenje „opreme ili usluga za telekomunikacije i video nadzor“ proizvodai čijai kvaliteta nije dokazana. Proizvodi koji nisu NDAA kompatibilni se ne smeju da se koriste u državnim institucijama SAD-a. S vremenom oznaka NDAA Compliant počela je da se koristi kao oznaka za visok kvalitet proizvoda.

Što je ONVIF?

ONVIF je skraćenica od Open Network Video Interface Forum, asocijacija proizvođača sistema videonadzora koja je osnovana kako bi se standardizovali protokoli komunikacije pri proizvodnji IP baziranih sistema. Kada kažemo da je neki uređaj (kamera ili snimač) ONVIF, znači da se on bazira na komunikacijskom protokolu koji omogućava međusobnu kompatibilnost uređaja različitih proizvođača opreme.

Kamere

Kako izabrati DVC kameru?

Izbor adekvatne kamere počinje analizom scene koja će biti snimana – da li je reč o spoljnom ili unutrašnjem prostoru, koliko područje treba kamera da pokrije i kakvi su uslovi osvetljenja. Na osnovu zadane funkcije i analize scene se definišu karakteristike kamera.
Prva podjela kamera se zasniva na tome da li će se one montirati u zatvorenom ili na otvorenom prostoru, pa razlikujemo spoljne i unutrašnje kamere.

Koje su sve vrste DVC kamera dostupne?

Bullet kamera
Kamera u obliku tube, načešće za spoljnu upotrebu, koje se koriste za usmjereno snimanje na većoj udaljenosti. Objketiv može biti fiksni, varifokalni i motorizovani.

Dome kamera
Dome kamere su smještene u kupolasto kućište zbog kojeg ne može da se vidi koje područje kamera nadzire. Uglavnom je reč o kamerama sa širokougaonim objektivom koje se koriste za snimanje većeg područja koje se mogu okretati u različitim smerovima.

Pokretne/upravljive kamere (PTZ – Pan Tilt Zoom)
Pokretne kamere su opremljene motorom za vodoravno (pan) i vertikalno (tilt) kretanje kamere, imaju mogućnost uvećanja (zoom), pokrivaju celi prostor od 360°, a moguće im je i automatski mijenjati vidno polje u programiranom ciklusu (presetu). Ovim svojim karakteristikama, uspješno zamjenjuju veći broj običnih kamera u štićenom prostoru.

Fisheye kamere
Fisheye kamere omogućuju panoramski pogled i snimanje svih 360°scene što znači da nema slepih područja u trenutku kada je kamera okrenuta u jednom smeru. Rezultat je snimak koja izgleda kao kugla, iskrivljena je. Pomoću dewraping funkcije se delovi takvog snimka pretvaraju u uobičajeni ravnu snimku na kome je moguće uočiti detalje koji nisu vidljivi u fishey snimku.

Panoramske kamere
Panoramske kamere se sastoje od više kamera u jednom kućištu čije se slike softverski povezuju u jednu i koriste se za snimanje velikih područja.

Termalne kamere
Termalne kamere snimaju infracrveni spektar, odnosno temperaturu koji zrači neki objekt. Omogućuju snimanje i noću kada nema svetla. Često se koriste za snimanje energetskih postrojenja ili snimanje noću. U novije vreme se koriste i za detekciju telesne temperature ljudi, odnosno sprečavanje širenja korona virusa pri čemu je važno da se uz kameru koristi i „blackbody“ izvora zračenja da bi se osigurala visoka preciznost merenja temperature.

Low light kamere
Low light kamere mogu da snimaju i u uslovima jako lošeg osvjetljenja.

Dan/noć kamere?
Dan/noć kamere omogućuju snimanje danju, pri punom osvjetljenju i noću kada scena nije osvetljena. Da bi to bilo moguće, imaju ugrađene IR diode koje osiguravaju osvjetljenje za snimanje noću.

Što znači PoE?

PoE (Power over Ethernet) je oznaka da se uređaj napaja putem PoE switcha ili PoE injectora kroz LAN kabal, na koji je spojen. Nije potrebno dodatno ožičenje da bi se uređaji napajali električnom energijom.

Što znači COC?

COC (Control Over Coax) je karakteristika koja se odnosi na analogne HD sisteme videonadzora. Omogućuje upravljanje kamerama putem koaksijalnog kabla sa snimača.

Što znači rezolucija u videonadzoru?

Ukupan broj piksela od kojih je stvorena jedna slika u vidozapisu. Povećanjem tog broja se povećava i kvalitet videozapisa i kvalitet snimke. Pitanje rezolucije snimka je pitanje njezine upotrebljivosti pa u početku treba odrediti da li želi da se samo pratiti kretanje ljudi za šta je dovoljna niže rezolucija slike, ili želi da se osigura vidljivost registarskih tablica, ili oboje. Uobičajeno se koriste pojmovi Mpx, HD, FullHD, 4K i slično kojima se opisuje rezolucija.

Što je WDR?

WDR (Wide Dinamic Range) široki dinamički opseg je funkcija kamere koja omogućuje kvalitetne snimke i pri jakom svjetlu koje direktno obasjava objektiv kamere, primera radi,kada je kamera usmerena prema staklenim površinama koje propuštaju veliku količinu svetlosti. WDR kamere kompenzuju pozadinsko osvjetljenje i omogućuju dobru vidljivost objekta u sceni.

Što znači antivandal izvedba kamere za videonadzor?

Kako bi se sprečilo zlonamerno oštećivanje, kamere se smeštaju u antivandal kućišta koja su otporna na udarce i mehanička oštećenja. Otpornost na oštećenja se izražava antivandal koeficijentom IK u rasponu od 1 (najmanja otpornost) do 10 (najveća otpornost).

Što označava IP zaštita kod kamera za videonadzor?

Internal protection ili IP stepen zaštite u elektronici predstavlja nivo zaštite od slučajnog ili namjernog kontakta i nivo zaštite od kontakta s vodom. Izražava se brojevima od 0 (bez zaštite) do 6 (potpuna zaštita od prodora prašine; zaštita od direktnog prskanja vode).

Što označava fps?

fps (frames per second) označava broj slika u sekundi koje mogu biti snimljene. Snimanje većeg broja slika u sekundi je važno u aplikacijama u kojima su promjene u sceni brze, a potrebno je snimiti što više situacija (banke, kazina).

Zašto je važna osetljivost kamere?

Osetljivost kamere predstavlja njezinu sposobnost da kvalitetno prikaže sliku nozavisno od nivoa osvetljenja, i nozavisi od tome kakav je senzor ugrađen u kameru. Izražava se u lux-ima.

Čemu služi IR kod kamera za videonadzor?

Za snimanje noću ili kada je vidljivost smanjena, u kameru se postavljaju infracrveni reflektori (IR Infra Red diode) koji scenu osvetljavaju infracrvenim svetlom.

Koja je prednost DVC Starlight kamera?

Kamere omogućuju snimanje u boji i u uslovima izrazito slabog osvetljenja i u uslovima minimalnog osvetljenja noću. To je moguće zbog velike osetljivosti ugrađenog video senzora.

Kako Extreme Dark snima u boji i u potpunom mraku?

Za snimanje u boji i u potpunom mraku koriste se Extreme Dark kamere u koje je ugrađeno dodatno LED osvetljenje.

Koji objektiv kamere za videonadzor odabrati?

U kamere se ugrađuju različite vrste objektiva (motorizovani, varifokalni (manualni), fiksni). Izbor objektiva zavisi od funkcija kamere. Primera radi, kod kamere sa motorizovanim objektivom moguće je podeesiti žarišne dužine objektiva automatski, putem snimača, dok se kod fiksnog objektiva žarišna dužina se ne može promeniti.

Što su zoom/moto zoom kamere za videonadzor?

Zumiranjem se postiže bolja vidljivost snimka udaljenih objekata. Kamere sa motorizovanim zoom objektivom (moto zoom) omogućuju da se kamera daljinski, putem snimača, softvera ili mobilnih uređaja, usmjerava na snimanje različitih delova prostora.

Kako da resetujete zadanu lozinku na IP kameri?

Pokrenite IP Tool 2.0 i locirajte kameru, odaberite kameru i u polje RESTORE IPC DEFAULT CONFIGURATION upišite njen MAC ID, nakon što kameru ponovno podesite, istu morate da ugasite i opet upalite unutar 30 sekundi kako bi vraćanje na fabrička podešavanja bilo uspešno.

Kupili ste DVC Extreme Dark IP kameru, zanima vas kako ručno da kontrolišete LED svetlo na kameri ili da namestite da se pali po rasporedu?

Potrebno je da pristupite kameri putem web pretraživača i da odaberete “Config” > “Image” > “Display settings”, tamo ćete videti opciju “White light mode”, možete da birate između Auto, Off i Manual.
Auto je podrazumevani način rada u kojem se LED svetlo pali kad je nivo svetla dovoljno niska, Off će kompletno onemogućiti paljenje LED svetla, Manual načinn rada koristi se kad želimo da postavimo raspored paljenja svetla, na primer od 2 do 5 ujutro. Takođe, možemo da podesimo intenzitet LED svetla

Kupili ste DVC Extreme Dark IP kameru ali nemate pristup računaru kako bi podesili LED kontrole. Zanima vas da li postoji neka druga mogućnost kontrole LED svetla?

Extreme Dark kamera ima po fabričkim podešavanjima 3 već nameštena načina rada koji se može kontrolisati putem vašeg NVR-a.
Da bi prebacili na drugi način rada pratite uputstva “Image” > “Image settings” > “Advanced” > “Config File” tu možete da birate između Common, Day and Night. Ove konfiguracije načina rada mogu da se podešavaju putem Internet Explorera.

Kupili ste Extreme Dark AHD kameru; kako da kontrolišete njeno LED svetlo?

Na vašem DVR-u odaberite “Live view” za svoju XD kameru i koristite PTZ kontrole kako bi pristupili OSD meniju. Kad se otvori OSD meni odaberite IMAGE > LED MODE/WHITE LIGHT MODE i podesite podešavanja kako vam odgovara.

Snimači

Kako odabrati adekvatan DVC snimač?

Nakon što se odabere tehnologija sistema, bira se adekvatan IP ili analogni snimač. Sledeći kriterijum je ukupan broj  kamere u sstemu, odnosno izbor broja kanala snimača. Ostale karakteristike se biraju zavisno od željenih funkcija sistema.

Zašto je važna rezolucija snimača i rezolucija snimanja?

Osim rezolucije kamere, za kvalitetnu snimk je bitna i rezolucija samog snimača , kao i podešena rezolucija snimanja. Što je rezolucija veća, to će snimk biti kvalitetnij i omogući će uočavanje većeg broja detalja.

Što znači broj kanala kod snimača?

Označava maksimalni broj kamera koje se mogu priključiti na snimač – 4, 8, 16, 32, 64 itd.

Šta znači bitrate kod snimača?

Broj bitova koji se u sekundi mogu prenositi putem računarske mreže. Ova karakteristika je bitna kako bimogla da se izračuna potrebna propusnost mreže.

Alarmni ulazi/izlazi

Putem alarmnih ulaza snimač prima signal sa spojenih uređaja, primera radi, detektora pokreta. Snimači omogućuju da se nakon zaprimljenog signala automatski pokrene snimanje kamere koja pokriva zonu u kojoj je detektovan alarm. Na snimače koji nemaju alarmne ulaze / izlaze može da se doda modul proširenja kojim se mogu nadograditi svi DVC snimači.

Putem alarmnih izlaza i relejnih uređaja snimač može automatski da aktivira sirenu za uzbunjivanje ili paljenje rasvete.

Šta omogućuje kompresija videa na snimaču?

Kompresija video zapisa važan je deo snimanja i spremanja snimaka sigurnosnih kamera jer kompresuje video datoteke u manji format. To omogućuje brži prenos podataka i čuvanje više videozapisa na tvrdi disk. U DVC snimače je implementirana najnovija tehnologije kompresije H.265 koja značajno redukuje bitrate  (brži protok podataka kroz mrežu) i prostor potreban za čuvanje podataka, i omogućuje optimizaciju scena s pokretom i bolju kompresiju na višim rezolucijama snimanja.

Šta je dewraping funkcija?

Pomoću dewraping funkcije se delovi iskrivljenog snimka sa fishey kamere pretvaraju u uobičajeni ravni snimak na kome je moguće uočiti detalje koji nisu vidljivi u fishey snimku.

Što znači zona privatnosti?

Funkcija kamere kojom se onemogućuje snimanje van određenog, unapred definisanog područja. Kamera, pogotovo u situacijama kada je postavljena na ulaze u objekte, vidi šire područje i može sa snimi i ljude koji se nalaze na javnom prostoru koji ne sme da se snima. Funkcija omogućuje zaštitu privatnosti ljudi i poštovanj GDPR uredbe.

Čemu služi push-up notifikacija?

Neki snimači imaju mogućnost push-up notifikacije, odnosno omogućuju da se informacija o alarmnom događaju automatski proslijedi dojavnom centru ili na mobilni telefon korisnika.

Upravo ste kupili DVC NVR/DVR, kako podesiti reset lozinke u slučaju da je zaboravite?

Pri prvom podešavanju vašeg uređaja za korišćenje, kreiraćete admin nalog i postaviti lozinku, zatim će se od vas tražiti da unesete odgovore na 3 pitanja po izboru koja ćete moći da koristite za reset lozinke ukoliko je zaboravite.

Zaboravili ste odgovor na sigurnosna pitanja, kako možete da resetujete lozinku?

Lozinku možete da resetujete tako što kliknete na Forgot password>Dynamic key i slikate prozor koji se otvorio na ekranu, nakon toga istu sliku pošaljete na našu tehničku podršku kako bi mogli da vam mogli pošaljemo dynamic key za otključavanje snimača. Važno je da prozor za dynamic key ostavite otvoren sve dok od nas ne dobijete ključ za otključavanje

Slučajno ste zatvorili prozor za dynamic key na svom NVR/DVR i kod koji ste dobili od tehničke podrške nije važeći, šta uraditi?

Ako ste slučajno zatvorili prozor za dynamic key, ponovno ga otvorite, i slikajte nove podatke i iste prosledite na tehničku podršku.

Namestili ste svoj NVR/DVR i spojili IP kameru, kako možete da promenite IP adresu kamere?

Preuzmite IP Tool 2.0 sa Alarm Automatika B2B i isti instalirajte na vaš računar. Pokrenite IP Tool 2.0 I pronađite kameru kojoj je potrebna zamena IP adrese; unosom admin passworda možete da promenite IP adresu ili vratite kameru na fabrička podešavanja.

Pokušavate da dodate 4 IP kamere na DVR ali ne vidite opciju za promenu tipa signala na kanalu, šta uraditi?

Kako bi dodali do 4 IP kamere, morate da proverite da je firmware na vašem DVR-u ažuriran na poslednju verziju (1.3.8.), a ukoliko nije, isti ažurirajte pa nakon nadogradnje odaberete Edit Camera > Signal type > i odaberete IP.

Na vašem NVR/DVR-u nedostaju neke od karakteristika, šta uraditi?

Ako vam nedostaju karakteristike koje bi trebali imati verovatno ste na staroj verziji frimwarea, proverite verziju firmwarea u meniju About, i ako niste na poslednjoj verziji pošaljite sliku tehničkoj podršci i zatražite poslednju verziju firmwarea. Odgovorićemo vam sa instrukcijama za nadogradnju i priložiti datoteku potrebnu za nadogradnju.

Imate DVC DVR, pokušavate da dodate IP kameru na sistem ali ne možete pronaći opciju za to?

Kako bi dodali IP kameru na vaš DVR potrebno je da proverite da ste na poslednjoj verziji firmwarea. Ukoliko niste, isti morate da ažurirate da bi dobili opciju za promenu tipa signala na pojedinom kanalu, nakon ažuriranja signal promenite na IP.

Serveri

Kupili ste DON-76 server, zanima vas da li možete da dodate NVR/DVR od nekog drugog proizvođača?

Moguće je koristiti samo DVC, Hikvision and Dahua NVR/DVR sa DVC serverima.
Jedino DVC kamere je moguće dodati kao samostalne uređaje na DVC server.

Videoanalitika

Što je videoanalitika?

Videoanalitika omogućuje automatsku analizu snimkea i generisanje alarma putem programiranih algoritama. Videoanalitičke funkcije se mogu ostvariti na dva načina – putem kamera koje u sebi već sadrže analizu videa (edge bazirana videoanalitika), kao i putem posebnih softvera i računara. U nastavku će biti navedene neke od najčešće korišćenih videoanalitičkih funkcija. Pojam Video Content Analisys (VCA) podrazumijeva automatsku naprednu analizu sadržaja snimka čime se značajno ubrzava pretraživanje video zapisa.

Koje napredne videoanalitičke funkcije omogućuju DVC sustavi videonadzora?

DVC sistemi videonadzora omogućuju mnoge napredne videoanalitičke funkcije i njihov broj se kontinuirano povećava. Dostupne su različite analitike – prostorne, prepoznavanja, praćenja, brojanja, zaštite perimetra i umjetne inteligencije.

 • Upad u zonu detekcije (Region intrusion)
 • Ulaz u zonu detekcije (Region entrance)
 • Izlaz iz zone detekcije (Region exiting)
 • Prelaz preko crte detekcije – ljudi, vozila (Line crossing – people, vehicle)
 • Upad ljudi, vozila (Intrusion human, vehicle)
 • Detekcija nestanka objekta iz scene (Object removal)
 • Brojanje ljudi (People counting)
 • Brojanje vozila (Vehicle counting)
 • Praćenje ljudi (Human tracking)
 • Detekcija pokušaja zamagljivanja (Blur detection)
 • Detekcija promene scene (Scene change)
 • Detekcija pokušaja manipulacije video zapisom (Video tampering)
 • Detekcija lica (Face detection)
 • Detekcija gužve (Crowd density)

Kako funkcioniše prepoznavanje lica u DVC sistemima videonadzora?

Prepoznavanje lica (Face recognition) funkcionše na način da se snimka lica uspoređuje sa snimkama lica, primjera radi, zaposlenih, sačuvanim u bazi podataka. Ako softver usporedjivanjem ustanovi da lice trenutno snimane osobe nije sačuvano u bazi osoba, primera radi, sa dozvolom ulaska, generiše upozorenje.

Kako funkcioniše prepoznavanje registarskih oznaka vozila u DVC sistemima videonadzora?

LPR Licence Plate Recognition (LPR) ili prepoznavanje registarskih oznaka vozila je videoanalitička funkcija kojom se snimk registarske oznake vozila koje ulazi u štićeni prostor upoređuje sa bazom podataka registarskih oznaka vozila sa dozvolom ulaska.

Kako se štiti perimetar putem DVC sistema videonadzora?

Za zaštitu perimetra (perimeter protection) se unapred definiše područje u kojem je potrebno detektati kretanje (ulaz u zonu, zadržavanje u zoni, dodirivanje ograde).

Što je automatsko praćenje putem DVC videonadzora?

Automatsko praćenje (autotracking) je videoanalitička funkcija PTZ kamera koja omogućuje praćenja pokretnih objekata u video zapisu, najčešće ljudi. Aktivira se unaped definisanim prelaskom linije detekcije ili upada u prostor i prati objekat do izlaska iz kadra.

Što omogućuje funkcija brojanja ljudi i vozila putem DVC sistema videonadzora?

Brojanje ljudi ili vozila je videoanalitička funkcija kojom se putem IP kamere broje ljudi / vozila koji ulaze u nadzirani prostor, a podaci se automatski beže u bazu podataka. Omogućeno je i brojanje ljudi / vozila koji izlaze iz štićenog prostora i izračun broja ljudi / vozila koji su trenutano u prostoru. Informacije o ulazu / izlazu se mogu prikazivati na displeju kada je to potrebno, primera radi, kada je broj ljudi u prostoru ograničen.

Upravljanje

Kako se upravlja DVC sistemima videonadzora?

DVC sistemima videonadzora može da se upravlja na više načina, lokalno (putem snimača ili računara) , kao i daljinski (putem mobilne aplikacije DVC Connect ili web pretraživač).

DVC Connect mobilna aplikacija

Aplikacija za upravljanje DVC snimačima putem mobilnih uređaja. Svi DVC snimači, neovisno od tehnologije, podržavaju jedinstvenu besplatnu mobilnu aplikaciju DVC Connect dostupnu za pametne mobilne telefone i tablet računalra. Aplikacija služi za pregled kamera sa snimača uživo, lokalno snimanje na SD karticu mobilnog telefona i pregled snimljenog snimka sa SD kartice, kao i alarmiranje korisnika o događajima iniciranima detekcijom kretanja ili samim alarmnim ulazima na snimaču.
Na DVC Connect mobilnu aplikaciju je moguće je da se direktno spojiti DVC IP kamere (bez snimača), a ujedno je moguće istovremeno pregledati kamere s različitih snimača i lokacija, kao i da se precizno pretražuje i pregleda snimljen materijal.

Softver NVMS

Softver koji omogućuje upravljanje s više snimačima putem računalra. Namijenjen je za kontrolu i upravljanje većim video sistemima, kao i kod video dojavnih centara.

DVC snimač

Upravljanje sistemom putem snimača

Web browser

Upravljanje sistemom / snimačima putem web aplikacije.

Svaki put kad otvorite aplikaciju DVC Connect, svi uređaju koje ste prethodno dodali nestanu, šta uraditi?

Registrujte nalog putem DVC Connect aplikacije, svi vaši uređaji će se automatski snimiti na vaš nalog.
Proverite da ste prilikom dodavanja novih uređaja prijavljeni na svoj nalog u aplikaciji.

Instalirali ste NVMS 2.0 lite na svoj računar, dodali ste 2 NVR-a ali vam prenos uživo prekida?

Proverite da li konfiguracija vašeg računara zadovoljava minimalne zahteve sistema da pokrene NVMS.
Ako konfiguracija vašeg računara zadovoljava minimalne zahteve sistema onda proverite da li vaša mreža ima dovoljnu propusnost za kamere koje su spojene na snimače.

Putem web pretraživača želite da pristupite uživo kameri, prilikom pokušaja pregledavanja stoji vam uspozorenje kako nedostaje dodatak za reprodukciju, šta uraditi?

Razlog je da pokušavate pristupiti putem HTML5 web pretraživača ili vam nedostaje plugin za reprodukciju. Koristite Internet Explorer i instalirajte traženi dodatak kako bi omogućili reprodukciju uživo. Ako vam se ista greška javlja i nakon instalacije addon-a potrebno je da ugasite web pretraživač ponovno ga pokrenute. Pri ponovnom pokušaju pristupa pojaviće vam se opcija na kojoj morate da dozvolite pristup pluginu.

Kako se nadograđuje firmver DVC sistema videonadzora?

DVC snimač moguć nadograđivati (update) automatski putem clouda. Nadogradnj mo da se pokrene i putem DVC Connect mobilne aplikacije ili samog snimača koji treba da bude spojen na Internet. Korisnicima se šalje automatska obaveštenja da je dostupna nova verzija firmvera, a update se pokreće jednostavnim klikom.

Kako odabrati monitor za pregledavanje snimke sa DVC sistema videonadzora?

Monitori služe za pregledavanje video zapisa ili snimka u živo. Za kvalitet slike je bitna rezolucija monitora i njegova veličina.

Videointerfoni

Koji su glavni elementi DVC videointerfonskih sistema?

Glavni elementi sistema su spoljne i unutrašnje jedinice, kao i napajanje. IP bazirani sistemi mogu da se napajaju putem računarske mreže (PoE napajanje) kada je potrebno predvideti i PoE switch kao element sistema.

Po čemu se razlikuju spoljne videointerfonske jedinice?

Spoljne jedinice se smeštaju na ulaz u objekat i putem njih se pozivaju stanari. Međusobno se razlikuju po broju tastera za pozivanje, načinu rada (jednim tasterom se poziva samo jedna unutrašnja jedinica; jednim tasterom se poziva više unutrašnjih jedinica), odnosno aplikaciji (da li su namenjeni za višestambene objekte ili za samostojeće kuće). U zavisnosti od mesta na koje se postavljaju, treba paziti da li ih treba smestiti u dodatno kućište za zaštitu od kiše.

Koji načini pozivanja putem DVC videointerfonskih sistema su podržani?

Omogućeno je pozivanje pritiskom na pozivni taster, unosom šifre prostora ili izborom iz imenika.

Po čemu se razlikuju unutrašnje videointerfonske jedinice?

Unutrašnje jedinice služe za primanje poziva, audio / vido komunikaciju i video verifikaciju. Razlikuju se prema veličini ekrana i funkcijama koje omogućuju (Wi-Fi povezivanje, Touch Screen upravljanje, upravljanje putem mobilne aplikacije, čuvanje video zapisa na ugrađenu SD karticu).

Koje oblike komunikacije omogućuju DVC videointerfonski sistemi?

Videointerfonski sistemi se međusobno razlikuju i po tome kakvu vrstu komunikacije omogućavaju – audio, video ili oboje.

Šta je modularna spoljna pozivna jedinica?

Modularna spoljna pozivna jedinica izradom i funkcijama može da se  prilagodi potrebama korisnika. Po potrebi se dodaje video modul, bira se način pozivanja (tasteri za pozivanje, tastature, čitači kartica), ekran za vizuelnu komunikaciju, osvetljenje tastature i okviri s različitom brojem mesta za odabrane module.

Šta omogućuju videoinetrfonski uređaji s Wi-Fi oznakom?

Uređajima u dvožičnoj izradi sa oznakom Wi-Fi se mogu povezati na Wi-Fi mrežu radi preusmeravanja poziva na aplikaciju, videoverifikacije i upravljanja bravom/vratima sa udaljene lokacije.

Šta su dvožični 2-Easy videointerfinski sistemi?

Zamena starijih videointerfonskih sistema znači i velike troškove njihovog ožičenja. Da bi se to izbeglo, koriste se dvožični 2-Easy sistemi koji omogućuju korišćenje postojećeg ožičenja.

Kako se podešavaju i konfigurišu IP videointerfonski sistemi?

IP sistemi mogu da se konfigurišu ili ažuriraju (promena imena, PIN-ova, kartica…) sa spoljne jedinice DVC IX850 ili bilo kojeg monitora spojenog u isti sistem. Sistemi koji imaju funkciju Offline IP auto konfiguracije omogućuju automatsku konfiguraciju IP adresa u sistemu.

Kako može da se upravlja DVC videointerfonskim sistemima?

Mobilna aplikacija omogućuje da se sistem koristi putem mobilnog telefona. Omogućeno je primanje poziva, razgovor sa osobom na ulazu preko mobilnog telefona, upravljanje bravom i slično.

Putem tastature korisnik može jednostavno putem monitora unutrašnje jedinice postaviti bilo koji natpis koji se automatski sinhronizuje sa spoljnom jedinicom, kao i dodavati, ili brisati PIN-ove, ili kartice drugih korisnika.

Kako se DVC videointerfonski sistemi instaliraju?

Ugradnja DVC videointerfonskih sistema može biti izvedena nazidno (Surface) ili uzidno (Flush).

Koji načini kontrole pristupa putem videointerfonski sistema su mogući?

Neki uređaji omogućavaju i funkciju kontrole pristupa putem videointerfonskog sistema. Funkciju je moguće ostvariti putem PIN-a, RFID kartice ili otiskom prsta.

Kako se koristi RFID kartica za kontrolu pristupa putem DVC videointerfona?

Prilikom ulaska osoba svoju RFID karticu ili privezak stavlja u domet čitača ugrađenog u videointerfon. Ako je kartica registrovana u sistemu, ulaz se automatski omogućuje.

Kako se koristi PIN za kontrolu pristupa putem DVC videointerfona?

Prilikom ulaska, osoba u tastaturu upisuje svoj PIN (Personal Identification Number). Ako je tačan, vrata se automatski otvaraju.

Kako se DVC videointerfonski sistemi napajaju električnom energijom?

Dvožični videointerfonski sistemi se napajaju električnom energijom putem napajanja (2-žični BUS), a IP sistem putem računarske mreže (PoE napajanje).

Čemu služi relejni modul?

Omogućava da se videointerfonski sistem koristi i za druge funkcije, napr. otvaranje dodatnih vrata, rampe ili uključivanje / isključivanje rasvete.

Može li videointerfonski sistem da snima u mraku?

Da bi videointerfon mogao da snima i u mraku opremljen je sa LED diodama koje emituju svetlo i tako omogućavaju snimanje.

Mogu li se DVC videointerfonski sistemi integrisati sa videonadzorom?

Neki uređaji omogućavaju integraciju sa dodatnim IP kamerama i pregledavanje snimka sa kamere putem videointerfonskog sistema.

Čemu služi veći broj kanala IP sistemu?

IP sistemi sa više kanala omogućavaju istovremenu komunikaciju sa više osoba, napr. sa osobom na ulazu, i sa osobom u drugom delu stana, ili u drugom stanu.

Mogu li se podaci sa videointerfonskog sistema čuvati?

Određeni tipovi uređaja omogućavaju čuvanje podataka o vremenu kada je neko zvonio i snimak osobe koja je zvonila na SD karticu ugrađenu u unutrašnju jedinicu.

Koja je prednost sistema sa ugrađenim Fisheye objektivom?

Spoljne pozivne jedinice sa ugrađenim fishey objektivom omogućavaju širokougaono snimanje pa je smanjena mogućnost da se pozivalac sakrije van vidnog polja kamere.
X