Česta pitanja (FAQ)

Na ovom smo mjestu pokušali odgovoriti na neka od najčešćih pitanja vezanih uz sistema videonadzora i videointerfona.

Prvo odaberite sistem, a zatim da biste vidjeli odgovor, kliknite na pitanje.

Videonadzor

Kako odabrati adekvatan DVC sistem videonadzora?

Na osnovu funkcije sistema videonadzora (odvraćanje, prepoznavanje, identifikacija, analitika) i karakteristika prostora koji se snima (spoljašnji, unutrašnji, broj ulaza, kritična mjesta) se definiše prikladna tehnologija i karakteristike kamera i snimača.

Koje su dostupne tehnologije DVC videonadzora?

Dostupni su DVC sistemi videonadzora bazirani na dvije tehnologije – IP i analogni HD. Sistemi videonadzora bazirani na IP tehnologiji za prenos signala koriste kompjutersku mrežu što omogućava umrežavanje, daljnje integracije, daljinski nadzor, upravljanje i podešavanje, megapikselnu rezoluciju i videoanalitiku. Sistemi bazirani na analognoj HD tehnologiji za prenos signala koriste koaksijalne kablove i najčešće se koriste u aplikacijama u kojima već postoji analognog sistem videonadzora i  ožičenje kako se ne bi moralo ponovno kablirati u objektu. DVC sistemi omogućavaju da se i putem analogne tehnologije ostvari puna HD rezolucija snimka, a uz odgovarajuće snimače moguće ih je proširivati IP kamerama i ostvariti videoanalitičke funkcije.

Koji su osnovni elementi DVC sistema videonadzora?

Osnovni elementi sistema videonadzora su kamere, snimači i monitori. Dodatni elementi su različite tastaturi softveri kojima se upravlja sistemom te softveri za integraciju sa ostalim sistemima na objektu.

Koja su DVC rješenja za mjerenje tjelesne temperature dostupna?

Dostupno je nekoliko DVC rješenja za mjerenje tjelesne temperature, a njihov izbor zavisi o tome gdje ih treba primijeniti, odnosno o kakvoj aplikaciji je riječ.

Mjerenje temperature DVC termalnim kamerama za mjesta sa velikom frekvencijom ljudi

U aplikacijama kada je potrebno izmjeriti temperaturu većeg broja ljudi u kratkom vremenu (aerodromi, tržni centri, autobuske i željezničke stanice) koriste se termalne kamere sa blackbody izvorom zračenja da bi se osigurala visoka preciznost mjerenja temperature. Dostupne su verzije kamera koje mogu beskontaktno obraditi 30, odnosno 20 ljudi istovremeno.

Mjerenje temperature DVC terminalima za mjesta sa srednjom frekvencijom ljudi

Na mjestima sa srednjom frekvencijom prolaza (banke, javne ustanove, poslovne zgrade, fabrike) prikladno je koristiti DVC terminal koji omogućuje mjerenje tjelesne temperature osobe, prepoznavanje lica, detekciju nošenja zaštitne maske na licu i upravljanje kontrolom pristupa osobama u zavisnosti od toga da li su zadovoljile navedene parametre na osnovu kojih im se dozvoljava ulaz u štićeni prostor.

Mjerenje temperature samostojećim DVC termometrima na mjestima sa malom frekvencijom ljudi

Na mjestima sa manjom frekvencijom prolaza, koriste se samostojeći termometri koji precizno i brzo mjere temperaturu na čelu te na displeju prikazuju kolika je tjelesna temperatura osobe koja želi ući u štićeni prostor. Dostupna je i verzija sa ugrađenim sredstvom za dezinfekciju ruku.

Šta znači NDAA Compliant?

National Defense Authorization Act (NDAA) je zakon koji se primjenjuje u SAD-u prema kojem se zabranjuje korištenje „opreme ili usluga za telekomunikacije i video nadzor“ proizvoda čiji kvalitet nije dokazan. Proizvodi koji nisu NDAA kompatibilni se ne smiju koristiti u državnim institucijama SAD-a. S vremenom se oznaka NDAA Compliant počela koristiti kao oznaka za visoki kvalitet proizvoda.

Šta je ONVIF?

ONVIF je skraćenica od Open Network Video Interface Forum, asocijacija proizvođača sustava videonadzora koja je osnovana kako bi se standardizovali protokoli komunikacije pri proizvodnji IP baziranih sistema. Kada kažemo da je neki uređaj (kamera ili snimač) ONVIF, znači da se on bazira na komunikacijskom protokolu koji omogućava međusobnu kompatibilnost uređaja različitih proizvođača opreme.

Kamere

Kako odabrati DVC kameru?

Odabir adekvatne kamere počinje analizom scene koja će biti snimana –  je li riječ o spoljašnjom ili unutrašnjem prostoru, koliko područje treba kamera pokriti i kakvi su uslovi osvjetljenja. Na osnovu zadate funkcije i analize scene se definišu karakteristike kamera.

Prva podjela kamera se temelji na tome da li će se one montirati u zatvorenom ili na otvorenom prostoru pa razlikujemo spoljašnje i unutrašnje kamere.

Koje su sve vrste DVC kamera dostupne?

Bullet kamera

Kamera u obliku tube, načešće za spoljašnju upotrebu, koje se koriste za usmjereno snimanje na većoj udaljenosti. Objektiv može biti fiksni, varifokalni i motorizovani.

Dome kamera 

Dome kamere su smještene u kupolasto kućište zbog kojeg nije moguće vidjeti koje područje kamera nadzire. Uglavnom je riječ o kamerama sa širokougaonim objektivom koje se koriste za snimanje većeg područja koje se mogu okretati u različitim smjerovima. 

Pokretne/upravljive PTZ kamere (Pan Tilt Zoom)

Pokretne kamere su opremljene motorom za vodoravno (pan) i vertikalno (tilt) kretanje kamere, imaju mogućnost uvećanja (zoom), pokrivaju cijeli prostor od 360°, a moguće im je i automatski mijenjati vidno polje u programiranom ciklusu (presetu). Ovim svojim karakteristikama, uspješno zamjenjuju veći broj običnih kamera u štićenom prostoru.

Fisheye kamere

Fisheye kamere omogućavaju panoramski pogled i snimanje svih 360°scene što znači da nema slijepih područja u trenutku kada je kamera okrenuta u jednom smjeru. Rezultat je snimak koji izgleda kao kugla, iskrivljen je. Pomoću dewraping funkcije se dijelovi takvog snimka pretvaraju u uobičajeni ravni snimak na kojem je moguće uočiti detalje koji nisu vidljivi na fishey snimku.

Panoramske kamere

Panoramske kamere se sastoje od više kamera u jednom kućištu čije se slike softverski povezuju u jenu i koriste se za snimanje velikih područja. 

Termalne kamere

Termalne kamere snimaju infracrveni spektar, odnosno temperaturu kojom zrači neki objekt. Omogućavaju snimanje i noću kada nema svjetla. Često se koriste za snimanje energetskih postrojenja ili snimanje noću. U novije vrijeme se koriste i za detekciju tjelesne temperature ljudi, odnosno sprječavanje širenja korona virusa pri čemu je važno da se uz kameru koristi i „blackbody“ izvora zračenja da bi se osigurala visoka preciznost mjerenja temperature. 

Low light kamere

Low light kamere mogu snimati i u uslovima jako lošeg osvjetljenja. 

Dan/noć kamere?

Dan/noć kamere omogućavaju snimanje danju, pri punom osvjetljenju i noću kada scena nije osvijetljena. Da bi to bilo moguće, imaju ugrađene IR diode koje osiguravaju osvjetljenje za snimanje noću.

Šta znači PoE?

PoE (Power over Ethernet) je oznaka da se uređaj napaja putem PoE switcha ili PoE injectora kroz LAN kabl, na koji je spojen. Nije potrebno dodatno ožičenje da bi se uređaji napajali električnom energijom.

Šta znači COC?

COC (Control Over Coax) je karakteristika koja se odnosi na analogne HD sisteme videonadzora. Omogućuje upravljanje kamerama putem koaksijalnog kabla sa snimača.

Šta znači rezolucija u videonadzoru?

Ukupan broj piksela od kojih je stvorena jedna slika u vidozapisu. Povećanjem tog broja se povećava i kvalitet videozapisa i kvalitet snimka. Pitanje rezolucije snimka je pitanje njegove upotrebljivosti pa u početku treba odrediti želi li se samo pratiti kretanje ljudi za šta je dovoljna niža rezolucija slike ili se želi osigurati vidljivost registarskih tablica ili oboje. Uglavnom se koriste pojmovi Mpx, HD, FullHD, 4K i slično kojima se opisuje rezolucija.

Šta je WDR?

WDR (Wide Dinamic Range) široki dinamički opseg je funkcija kamere koja omogućava kvalitetne snimke i pri jakom odsjaju, npr. kada je kamera usmjerena prema staklenim površinama koje propuštaju veliku količinu svjetlosti. WDR kamere kompenzuju pozadinsko osvjetljenje i omogućavaju dobru vidljivost objekata u sceni.

Šta znači antivandal izvedba kamere za videonadzor?

Kako bi se spriječilo zlonamjerno oštećivanje, kamere se smještaju u antivandal kućišta koja su otporna na udarce i mehanička oštećenja. Otpornost na oštećenja se izražava antivandal koeficijentom IK u rasponu od 1 (najmanja otpornost) do 10 (najveća otpornost).

Šta označava IP zaštita kod kamera za videonadzor?

Internal protection ili IP stepen zaštite u elektronici predstavlja nivo zaštite od slučajnog ili namjernog kontakta i nivo zaštite od kontakta s vodom. Izražava se brojevima od 0 (bez zaštite) do 6 (potpuna zaštita od prodora prašine; zaštita od direktnog prskanja vode).

Šta označava fps?

fps (frames per second) označava broj slika u sekundi koje mogu biti snimljene. Snimanje većeg broja slika u sekundi je važno u aplikacijama u kojima su promjene u sceni brze a potrebno je snimiti što više situacija (banke, kazina).

Zašto je važna osjetljivost kamere?

Osjetljivost kamere predstavlja sposobnost da kvalitetno prikaže sliku u zavisnosti od nivoa osvjetljenja i u zavisnosti od toga kakav je senzor ugrađen u kameru. Izražava se u lux-ima.

Čemu služi IR kod kamera za videonadzor?

Za snimanje noću ili kada je vidljivost smanjena, u kameru se postavljaju infracrveni reflektori (IR Infra Red diode) koji scenu osvjetljavaju infracrvenim svjetlom.

Koja je prednost DVC Starlight kamera?

Kamere omogućavaju snimanje u boji i u uslovima izrazito slabog osvjetljenja i u uslovima minimalnog osvjetljenja noću. To je moguće zbog velike osjetljivosti ugrađenog video senzora.

Kako Extreme Dark snima u boji i u potpunom mraku?

Za snimanje u boji i u potpunom mraku koriste se Extreme Dark kamere u koje je ugrađeno dodatno LED osvjetljenje.

Koji objektiv kamere za videonadzor odabrati?

U kamere se ugrađuju različite vrste objektiva – motorizovani, varifokalni (manualni), fiksni. Odabir objektiva zavisi od funkcije kamere. Na primjer, kod kamere sa motorizovanim objektivom moguće je podešavaje žižne daljine objektiva automatski, putem snimača, dok se kod fiksnog objektiva žižna daljina ne može promijeniti.

Šta su zoom/moto zoom kamere za videonadzor?

Zumiranjem se postiže bolja vidljivost snimka udaljenih objekata. Kamere sa motorizovanim zoom objektivom (moto zoom) omogućavaju da se kamera daljinski, putem snimača, softvera ili mobilnih uređaja, usmjerava na snimanje različitih dijelova prostora.

Kako resetovati zadanu lozinku na IP kameri?

Pokrenite IP Tool 2.0 and te locirajte kameru, odaberite kameru te u polje RESTORE IPC DEFAULT CONFIGURATION upišite njen MAC ID, nakon što kameru ponovo postavite istu morate ugasiti i opet upaliti unutar 30 sekundi kako bi vraćanje na fabričko podešavanje bilo uspješno.

Kupili ste DVC Extreme Dark IP kameru, zanima vas kako ručno kontrolisati LED svijetlo na kameri ili namjestiti da se pali po rasporedu?

Potrebno je pristupiti kameri putem web pretraživača te odabrati “Config” > “Image” > “Display settings”, tamo ćete vidjeti opciju “White light mode”, možete birati između Auto, Off i Manual.
Auto je zadati način rada u kojem se LED svijetlo pali kad je nivo svijetla dovoljno nizak, Off će kompletno onemogućiti paljenje LED svijetla, Manual način rada koristi se kad želimo postaviti raspored paljenja svijetla, na primjer od 2 do 5 ujutro. Takođe možemo podesiti intenzitet LED svijetla.

Kupili ste DVC Extreme Dark IP kameru ali nemate pristup računaru kako bi podesili LED kontrole. Zanima vas da li postoji neka druga mogućnost kontrole LED svijetla?

Extreme Dark kamera ima po fabričkim podešavanjima 3 već namještena načina rada koji se može kontrolisati putem vašeg NVR-a.
Da bi prebacili na drugi način rada pratite uputstva “Image” > “Image settings” > “Advanced” > “Config File” tu možete birati između Common, Day and Night. Ove konfiguracije načina rada mogu se podešavati putem Internet Explorera.

Kupili ste Extreme Dark AHD kameru; kako kontrolisati njeno LED svijetlo?

Na vašem DVR-u odaberite “Live view” za svoju XD kameru i koristite PTZ kontrole kako bi pristupili OSD meniju. Kad se otvori OSD meni odaberite IMAGE > LED MODE/WHITE LIGHT MODE i podesite opcije kako vam odgovara.

Snimači

Kako odabrati adekvatan DVC snimač?

Nakon što se odabere tehnologija sistema, bira se adekvatan IP ili analogni snimač. Sljedeći kriterijum je ukupan broj  kamere u sistemu, odnosno odabir broja kanala snimača. Dalje karakteristike se biraju u zavisnosti od željenih funkcija sistema.

Zašto je važna rezolucija snimača i rezolucija snimanja?

Osim rezolucije kamere, za kvalitetan snimak je bitna i rezolucija samog snimača te podešena rezolucija snimanja. Što je rezolucija veća, to će snimak biti kvalitetniji i omogući će uočavanje većeg broja detalja. 

Šta znači broj kanala kod snimača?

Označava maksimalni broj kamera koje se mogu priključiti na snimač – 4, 8, 16, 32, 64 itd. 

Šta znači bitrate kod snimača?

Broj bitova koji se u sekundi mogu prenositi putem kompjuterske mreže. Ova karakteristika je bitna kako bi se mogla izračunati potrebna propusnost mreže.

Alarmni ulazi/izlazi

Putem alarmnih ulaza snimač prima signal sa spojenih uređaja, npr. detektora pokreta. Snimači omogućavaju da se nakon primljenog signala automatski pokrene snimanje kamere koja pokriva zonu u kojoj je detektovan alarm. Na snimače koji nemaju alarmne ulaze / izlaze može se dodati modul proširenja kojim se mogu nadograditi svi DVC snimači.

Putem alarmnih izlaza i relejnih uređaja snimač može automatski aktivirati sirenu za uzbunjivanje ili paljenje rasvjete.

Šta omogućava kompresija videa na snimaču?

Kompresija video zapisa važan je dio snimanja i čuvanja snimaka sigurnosnih kamera jer kompresuje video datoteke u manji format. To omogućava brži prenos podataka i pohranu više videozapisa na hard disk. U DVC snimače je implementirana najnovija tehnologije kompresije H.265 koja značajno redukuje bitrate  (brži protok podataka kroz mrežu) i prostor potreban za čuvanje podataka te omogućava optimizaciju scena s pokretom i bolju kompresiju na višim rezolucijama snimanja.

Šta je dewraping funkcija?

Pomoću dewraping funkcije se dijelovi iskrivljenog snimka sa fishey kamere pretvaraju u uobičajeni ravni snimak na kojem je moguće uočiti detalje koji nisu vidljivi u fishey snimci.

Šta znači zona privatnosti?

Funkcija kamere kojom se onemogućava snimanje van određenog, unaprijed definisanog područja. Kamera, pogotovo u situacijama kada je postavljena na ulaze u objekte, vidi šire područje i može snimiti i ljude koji se nalaze na javnom prostoru koji ne smije biti sniman. Funkcija omogućava zaštitu privatnosti ljudi i poštovanja GDPR uredbe.

Čemu služi push-up notifikacija?

Neki snimači imaju mogućnost push-up notifikacije, odnosno omogućavaju da se informacija o alarmnom događaju automatski proslijedi dojavnom centru ili na mobilni telefon korisnika.

Upravo ste kupili DVC NVR/DVR, kako podesiti reset lozinke u slučaju da je zaboravite?

Pri prvom podešavanju vašeg uređaja za korištenje, kreirati ćete admin račun te postaviti lozinku, zatim će se od vas tražiti da unesete odgovore na 3 pitanja po izboru koja ćete moći koristiti za reset lozinke ukoliko je zaboravite.

Zaboravili ste odgovor na sigurnosna pitanja, kako možete resetovati lozinku?

Lozinku možete resetovati tako da kliknete na Forgot password>Dynamic key te slikate prozor koji se otvorio na ekranu, nakon toga istu sliku pošaljete na našu tehničku podršku kako bi vam mogli poslati dynamic key za otključavanje snimača. Važno je da prozor za dynamic key pustite otvoren sve dok od nas ne dobijete ključ za otključavanje.

Slučajno ste zatvorili prozor za dynamic key na svom NVR/DVR te kod koji ste dobili od tehničke podrške nije važeći, što uraditi?

Ako ste slučajno zatvorili prozor za dynamic key ponovo ga otvorite i slikajte nove podatke te iste prosljedite na tehničku podršku

Namjestili ste svoj NVR/DVR i spojili IP kameru, kako možete promjeniti IP adresu kamere?

Preuzmite IP Tool 2.0 sa Alarm Automatika B2B te isti instalirajte na vaš računar. Pokrenite IP Tool 2.0 I pronađite kameru kojoj je potrebna zamjena IP adrese; unosom admin passworda možete promjeniti IP adresu ili vratiti kameru na fabrička podešavanja.

Pokušavate dodati 4 IP kamere na DVR ali ne vidite opciju za promjenu tipa signala na kanalu, što uraditi?

Kako bi dodali do 4 IP kamere morate provjeriti da je firmware na vašem DVR-u ažuriran na zadnju verziju (1.3.8.), ukoliko nije isti ažurirajte te nakon nadogradnje odaberete Edit Camera > Signal type > i odaberete IP

Na vašem NVR/DVR-u nedostaju karakteristike, što uraditi?

Ako vam nedostaju karakteristike koje bi trebali imati vjerojatno ste na staroj verziji frimwarea, provjerite verziju firmwarea u meniju About te ako niste na zadnjoj verziji pošaljite sliku tehničkoj podršci te zatražite zadnju verziju firmwarea. Odgovorit ćemo vam sa upustvima za nadogradnju te priložiti datoteku potrebnu za nadogradnju.

Imate DVC DVR, pokušavate dodati IP kameru na sistem ali ne možete pronaći opciju za to?

Kako bi dodali IP kameru na vaš DVR potrebno je provjeriti da ste na zadnjoj verziji firmwarea. Ukoliko niste isti morate ažurirati da bi dobili opciju za promjenu tipa signala na pojedinom kanalu, nakon ažuriranja signal promjenite na IP

Serveri

Kupili ste DON-76 server, zanima vas možete li dodati NVR/DVR od nekog drugog proizvođača?

Moguće je koristiti samo DVC, Hikvision and Dahua NVR/DVR sa DVC serverima.
Jedino DVC kamere je moguće dodati kao samostalne uređaje na DVC server.

Videoanalitika

Šta je videoanalitika?

Videoanalitika omogućava automatsku analizu snimka i generisanje alarma putem programiranih algoritama. Videoanalitičke funkcije se mogu ostvariti na dva načina – putem kamera koje u sebi već sadrže analizu videa (edge bazirana videoanalitika) te putem posebnih softvera i kompjutera . U nastavku će biti navedene neke od najčešće korištenih videoanalitičkih funkcija. Pojam Video Content Analisys (VCA) podrazumijeva automatsku naprednu analizu sadržaja snimka čime se značajno ubrzava pretraživanje video zapisa.

Koje napredne videoanalitičke funkcije omogućavaju DVC sistemi videonadzora?

DVC sistemi videonadzora omogućavaju mnoge napredne videoanalitičke funkcije i njihov broj se kontinuirano povećava. Dostupne su različite analitike – prostorne, prepoznavanja, praćenja, brojanja, zaštite perimetra i vještačke inteligencije.

 • Upad u zonu detekcije (Region intrusion)
 • Ulaz u zonu detekcije (Region entrance)
 • Izlaz iz zone detekcije (Region exiting)
 • Prelaz preko crte detekcije – ljudi, vozila (Line crossing – people, vehicle)
 • Upad ljudi, vozila (Intrusion human, vehicle)
 • Detekcija nestanka objekta iz scene (Object removal)
 • Brojanje ljudi (People counting)
 • Brojanje vozila (Vehicle counting)
 • Praćenje ljudi (Human tracking)
 • Detekcija pokušaja zamagljivanja (Blur detection)
 • Detekcija promjene scene (Scene change)
 • Detekcija pokušaja manipulacije video zapisom (Video tampering)
 • Detekcija lica (Face detection)
 • Detekcija gužve (Crowd density)

Kako funkcioniše prepoznavanje lica u DVC sistemima videonadzora?

Prepoznavanje lica (Face recognition) funkcioniše na način da se snimak lica uspoređuje sa snimcima lica, npr. zaposlenih , pohranjenima u bazu podataka. Ako softver uporedjivanjem ustanovi da lice trenutno snimane osobe nije pohranjeno u bazu osoba npr. sa dozvolom ulaska, generiše upozorenje.

Kako funkcioniše prepoznavanje registarskih oznaka vozila u DVC sistemima videonadzora?

LPR Licence Plate Recognition (LPR) ili prepoznavanje registarskih tablica vozila je videoanalitička funkcija kojom se snimak registarskih tablica vozila koje ulazi u štićeni prostor upoređuje sa bazom podataka registarskih tablica vozila sa dozvolom ulaska.

Kako se štiti perimetar putem DVC sistema videonadzora?

Za zaštitu perimetra (perimeter protection) se unaprijed definiše područje u kojem je potrebno detektovati kretanje (ulaz u zonu, zadržavanje u zoni, dodirivanje ograde).

Šta je automatsko praćenje putem DVC videonadzora?

Automatsko praćenje (autotracking) je videoanalitička funkcija PTZ kamera koja omogućava praćenja pokretnih objekata u video zapisu, najčešće ljudi. Aktivira se unaprijed definisanim prelaskom linije detekcije ili upada u prostor i prati objekt do izlaska iz kadra.

Šta omogućava funkcija brojanja ljudi i vozila putem DVC sistema videonadzora?

Brojanje ljudi ili vozila je videoanalitička funkcija kojom se putem IP kamere broje ljudi / vozila koji ulaze u nadzirani prostor, a podaci se automatski bilježe u bazu podataka. Omogućeno je i brojanje ljudi / vozila koji izlaze iz štićenog prostora i računanje broja ljudi / vozila koji su trenutno u prostoru. Informacije o ulazu / izlazu se mogu prikazivati na displeju kada je to potrebno, npr. kada je broj ljudi u prostoru ograničen.

Upravljanje

Kako se upravlja DVC sistemima videonadzora?

DVC istemima videonadzora se može upravljati na više načina, lokalno (putem snimača ili kompjutera) te daljinski (putem mobilne aplikacije DVC Connect ili web preglednika).

DVC Connect mobilna aplikacija

Aplikacija za upravljanje DVC snimačima putem mobilnih uređaja. Svi DVC snimači, nezavisno od tehnologije, podržavaju jedinstvenu besplatnu mobilnu aplikaciju DVC Connect dostupnu za pametne mobilne telefone i tablet računare. Aplikacija služi za pregled kamera sa snimača uživo, lokalno snimanje na SD karticu mobilnog telefona i pregled snimljenog snimka sa SD kartice, kao i alarmiranje korisnika o događajima iniciranim detekcijom kretanja ili samim alarmnim ulazima na snimaču.
Na DVC Connect mobilnu aplikaciju je moguće direktno spojiti DVC IP kamere (bez snimača), a ujedno je moguće istovremeno pregledavati kamere s različitih snimača i lokacija, te precizno pretraživati i pregledavati snimljen materijal.

Softver NVMS

Softver koji omogućava upravljanje s više snimača putem računara. Namijenjen je za kontrolu i upravljanje većim video sistemima, te kod video dojavnih centara.

DVC snimač

Upravljanje sistemom putem snimača

Web browser

Upravljanje sistemom/snimačima putem web aplikacije.

Svaki put kad otvorite aplikaciju DVC Connect, svi uređaji koje ste prethodno dodali nestanu, što uraditi?

Registrujte nalog putem DVC Connect aplikacije, svi vaši uređaji će se automatski spremati na vaš nalog.
Provjerite da ste prilikom dodavanja novih uređaja prijavljeni u svoj nalog na aplikaciji.

Instalirali ste NVMS 2.0 lite na svom računaru, dodali ste 2 NVR-a ali vam prenos uživo prekida?

Provjerite da li konfiguracija vašeg računara zadovoljava minimalne zahtjeve sistema za pokrenuti NVMS.
Ako konfiguracija vašeg računara zadovoljava minimalne zahtjeve sistema onda provjerite da li vaša mreža ima dovoljnu propustljivost za kamere koje su spojene na snimače.

Putem web pretraživača želite pristupiti prenosu uživo na kameri, prilikom pokušaja pregleda stoji vam upozorenje kako nedostaje dodatak za reprodukciju, što napraviti?

Razlog je da pokušavate pristupiti putem HTML5 web pretraživača ili vam nedostaje plugin za reprodukciju. Koristite Internet Explorer te instalirajte traženi dodatak kako bi omogućili reprodukciju uživo. Ako vam se ista greška javlja i nakon instalacije addon-a potrebno je ugasiti web pretraživač te ga ponovo pokrenuti. Pri ponovnom pokušaju pristupa pojaviti će vam se opcija na kojoj morate dozvoliti pristup pluginu.

Kako se nadograđuje firmver DVC sistema videonadzora?

DVC snimače je moguće nadograđivati (update) automatski putem clouda. Nadogradnju je moguće pokrenuti putem DVC Connect mobilne aplikacije ili samog snimača koji treba biti spojen na Internet. Korisnicima se šalje automatsko obavještenje da je dostupna nova verzija firmvera, a update se pokreće jednostavnim klikom.

Kako odabrati monitor za pregledavanje snimka sa DVC sistema videonadzora?

Monitori služe za pregledavanje video zapisa ili snimka u živo. Za kvalitet slike je bitna rezolucija monitora i njegova veličina.

Videointerfoni

Koji su glavni elementi DVC videointerfonskih sistema?

Glavni elementi sistema su vanjske i unutrašnje jedinice te napajanje. IP bazirani sistemi se mogu napajati putem računarske mreže (PoE napajanje) kada je potrebno predvidjeti i PoE switch kao element sistema.

Po čemu se razlikuju vanjske videointerfonske jedinice?

Vanjske jedinice se smještaju na ulaz u objekt i putem njih se pozivaju stanari . Međusobno se razlikuju po broju tipki za pozivanje, načinu rada (jednom tipkom se poziva samo jedna unutrašnja jedinica; jednom tipkom se poziva više unutrašnjih jedinica), odnosno aplikaciji (da li su namijenjeni za višestambene objekte ili za samostalne kuće). Zavisno od mjesta na koje se postavljaju, treba paziti da li ih treba smjestiti u dodatno kućište za zaštitu od kiše.

Koji načini pozivanja putem DVC videointerfonskih sistema su podržani?

Omogućeno je pozivanje pritiskom na pozivnu tipku, unosom šifre prostora ili odabirom iz imenika.

Po čemu se razlikuju unutrašnje videointerfonske jedinice?

Unutrašnje jedinice služe za primanje poziva, audio / vido komunikaciju i video verifikaciju. Razlikuju se prema veličini ekrana i funkcijama koje omogućuju (Wi-Fi povezivanje, Touch Screen upravljanje, upravljanje putem mobilne aplikacije, skladištenje video zapisa na ugrađenu SD karticu).

Koje oblike komunikacije omogućuju DVC videointerfonski sistemi?

Videointerfonski sistemi se međusobno razlikuju i po tome kakvu vrstu komunikacije omogućuju – audio, video ili oboje.

Što je modularna vanjska pozivna jedinica?

Modularna vanjska pozivna jedinica se izradom i funkcijama može prilagoditi potrebama korisnika. Po potrebi se dodaje video modul, bira se način pozivanja (tipke za pozivanje, tastature, čitači kartica), zaslon za vizuelnu komunikaciju, osvjetljenje tastature i okviri sa različitom brojem mjesta za odabrane module.

Što omogućuju videoinetrfonski uređaji s Wi-Fi oznakom?

Uređajima u dvožičnoj izradi sa oznakom Wi-Fi se mogu povezati na Wi-Fi mrežu radi preusmjeravanja poziva na aplikaciju, videoverifikacije i upravljanja bravom/vratima sa udaljene lokacije.

Što su dvožični 2-Easy videointerfinski sistemi?

Zamjena starijih videointerfonskih sistema znači i velike troškove njihovog ožičenje. Da bi se to izbjeglo, koriste se dvožični 2-Easy sistemi koji omogućuju korištenje postojećeg ožičenja.

Kako se podešavaju i konfigurišu IP videointerfonski sistemi?

IP sistemi mogu konfigurirati ili ažurirati (promjenu imena, PIN-ova, kartica…) sa vanjske jedinice DVC IX850 ili bilo kojeg monitora spojenog u isti sistem. Sistemi koji imaju funkciju Offline IP auto konfiguracije omogućuju automatsku konfiguraciju IP adresa u sistemu.

Kako se može upravljati DVC videointerfonskim sistemima?

Mobilna aplikacija omogućuje da se sistem koristi putem mobilnog telefona. Omogućeno je primanje poziva, razgovor sa osobom na ulazu preko mobilnog, upravljanje bravom i slično.
Putem tastature korisnik može jednostavno putem monitora unutrašnje jedinice postaviti bilo koji natpis koji se automatski sinhronizuje sa vanjskom jedinicom te dodavati ili brisati PIN-ove ili kartice drugih korisnika.

Kako se DVC videointerfonski sistemi instaliraju?

Ugradnja DVC videointerfonskih sistema može biti izvedena nadzidno (Surface) ili podzidno (Flush).

Koji načini kontrole pristupa putem videointerfonski sistema su mogući?

Neki uređaji omogućuju i funkciju kontrole pristupa putem videointerfonskog sistema. Funkciju je moguće ostvariti putem PIN-a, RFID kartice ili otiskom prsta.

Kako se koristi RFID kartica za kontrolu pristupa putem DVC videointerfona?

Prilikom ulaska osoba svoju RFID karticu ili privjezak stavlja u domet čitača ugrađenog u videointerfon. Ako je kartica registrovana u sistemu, ulaz se automatski omogućuje.

Kako se koristi PIN za kontrolu pristupa putem DVC videointerfona?

Prilikom ulaska osoba na tastaturi upisuje svoj PIN (Personal Identification Number). Ako je tačan, vrata se automatski otvaraju.

Kako se DVC videointerfonski sistemi napajaju električnom energijom?

Dvožični videointerfonski sistemi se napajaju električnom energijom putem napajača (2-žični BUS), a IP sistemi putem računarske mreže (PoE napajanje).

Čemu služi relejni modul?

Omogućuje da se videointerfonski sistem koristi i za druge funkcije, naprimjer otvaranje dodatnih vrata, rampe ili uključivanje / isključivanje rasvjete.

Može li videointerfonski sistem snimati u mraku?

Da bi videointerfon mogao snimati i u mraku opremljen je sa LED diodama koje emituju svjetlo i tako omogućuju snimanje.

Mogu li se DVC videointerfonski sistemi integrisati sa videonadzorom?

Neki uređaji omogućuju integraciju sa dodatnim IP kamerama i pregled snimka sa kamere putem videointerfonskog sistema.

Čemu služi veći broj kanala IP u sistemu?

IP sistemi sa više kanala omogućuju istovremenu komunikaciju sa više osoba, na primjer sa osobom na ulazu i sa osobom u drugom dijelu stana ili drugom stanu.

Mogu li se podaci sa videointerfonskog sistema skladištiti?

Određeni tipovi uređaja omogućuju skladištenje podataka o vremenu kada je neko zvonio i snimke osobe koja je zvonila na SD karticu ugrađenu u unutrašnju jedinicu.

Koja je prednost sistema sa ugrađenim Fisheye objektivom?

Vanjske pozivne jedinice sa ugrađenim fishey objektivom omogućuju širokougaono snimanje pa je smanjena mogućnost da se pozivatelj sakrije van vidnog polja kamere.
X