Česta pitanja (FAQ)

Na ovom smo mjestu pokušali odgovoriti na neka od najčešćih pitanja vezanih uz sisteme videonadzora i videointerfona.

Prvo odaberite sistem, a zatim da biste vidjeli odgovor, kliknite na pitanje.

Videonadzor

Kako odabrati adekvatan DVC sistem videonadzora?

Na osnovu funkcije sistema videonadzora (odvraćanje, prepoznavanje, identifikacija, analitika) i karakteristika prostora koji se snima (vanjski, unutrašnji, broj ulaza, kritična mjesta) se definiše adekvatna tehnologija i karakteristike kamera i snimača.

Koje su dostupne tehnologije DVC videonadzora?

Dostupni su DVC sistemi videonadzora bazirani na dvije tehnologije – IP i analogni HD. Sistemi videonadzora bazirani na IP tehnologiji za prijenos signala koriste računalnu mrežu što omogućava umrežavanje, daljnje integracije, daljinski nadzor, upravljanje i podešavanje, megapikselnu rezoluciju i videoanalitiku. Sistemi bazirani na analognoj HD tehnologiji za prijenos signala koriste koaksijalne kablove i najčešće se koriste u aplikacijama u kojima već postoji analogni sistem videonadzora i  ožičenje kako se ne bi moralo ponovno kablirati u objektu. DVC® sistemi omogućavaju da se i putem analogne tehnologije ostvari puna HD rezolucija snimka, a uz odgovarajuće snimače moguće ih je proširivati IP kamerama i ostvariti videoanalitičke funkcije.

Koji su osnovni elementi DVC sustava videonadzora?

Osnovni elementi sistema videonadzora su kamere, snimači i monitori. Dodatni elementi su različite tipkovnice i softveri kojima se upravlja sistemom te softveri za integraciju sa ostalim sistemima na objektu

Koja su DVC rješenja za mjerenje tjelesne temperature dostupna?

Dostupno je nekoliko DVC rješenja za mjerenje tjelesne temperature, a njihov izbor ovisi o tome gdje ih treba primijeniti, odnosno o kakvoj aplikaciji je riječ.

Što znači NDAA Compliant?

National Defense Authorization Act (NDAA) je zakon koji se primjenjuje u SAD-u prema kojem se zabranjuje korištenje „opreme ili usluga za telekomunikacije i video nadzor“ proizvoda čiji kvalitet nije dokazan. Proizvodi koji nisu NDAA kompatibilni se ne smiju koristiti u državnim institucijama SAD-a. S vremenom se oznaka NDAA Compliant počela koristiti kao oznaka za visoki kvalitet proizvoda.

Što je ONVIF?

ONVIF je skraćenica od Open Network Video Interface Forum, asocijacija proizvođača sistema videonadzora koja je osnovana kako bi se standardizovali protokoli komunikacije pri proizvodnji IP baziranih sistema. Kada kažemo da je neki uređaj (kamera ili snimač) ONVIF, znači da se on bazira na komunikacijskom protokolu koji omogućava međusobnu kompatibilnost uređaja različitih proizvođača opreme.

Kamere

Kako odabrati DVC kameru?

Odabir adekvatne kamere počinje analizom scene koja će biti snimana –  je li riječ o vanjskom ili unutrašnjem prostoru, koliko područje treba kamera pokriti i kakvi su uslovi osvjetljenja. Na osnovu zadane funkcije i analize scene se definišu karakteristike kamera.

Prva podjela kamera se temelji na tome da li će se one montirati u zatvorenom ili na otvorenom prostoru pa razlikujemo vanjske i unutrašnje kamere.

Koje su sve vrste DVC kamera dostupne?

Bullet kamera

Kamera u obliku tube, najčešće za vanjsku upotrebu, koje se koriste za usmjereno snimanje na većoj udaljenosti. Objketiv može biti fiksni, varifokalni i motorizirani.

Dome kamera 

Dome kamere su smještene u kupolasto kućište zbog kojeg nije moguće vidjeti koje područje kamera nadzire. Uglavnom je riječ o kamerama sa širokokutnim objektivom koje se koriste za snimanje većeg područja koje se mogu okretati u različitim smjerovima. 

Pokretne/upravljive PTZ kamere (Pan Tilt Zoom)

Pokretne kamere su opremljene motorom za vodoravno (pan) i okomito (tilt) kretanje kamere, imaju mogućnost uvećanja (zoom), pokrivaju cijeli prostor od 360°, a moguće im je i automatski mijenjati vidno polje u programiranom ciklusu (presetu). Ovim svojim karakteristikama, uspješno zamjenjuju veći broj običnih kamera u štićenom prostoru.

Fisheye kamere

Fisheye kamere omogućuju panoramski pogled i snimanje svih 360°scene što znači da nema slijepih područja u trenutku kada je kamera okrenuta u jednom smjeru. Rezultat je snimka koja izgleda kao kugla, iskrivljena je. Pomoću dewraping funkcije se dijelovi takve snimke pretvaraju u uobičajenu ravnu snimku na kojoj je moguće uočiti detalje koji nisu vidljivi u fishey snimci.

Panoramske kamere

Panoramske kamere se sastoje od više kamera u jednom kućištu čije se slike softverski povezuju u jenu i koriste se za snimanje velikih područja. 

Termalne kamere

Termalne kamere snimaju infracrveni spektar, odnosno temperaturu koji zrači neki objekt. Omogućuju snimanje i noću kada nema svjetla. Često se koriste za snimanje energetskih postrojenja ili snimanje noću. U novije vrijeme se koriste i za detekciju tjelesne temperature ljudi, odnosno sprječavanje širenja korona virusa pri čemu je važno da se uz kameru koristi i „blackbody“ izvora zračenja da bi se osigurala visoka preciznost mjerenja temperature. 

Low light kamere

Low light kamere mogu snimati i u uvjetima jako lošeg osvjetljenja. 

Dan/noć kamere?

Dan/noć kamere omogućuju snimanje danju, pri punom osvjetljenju i noću kada scena nije osvijetljena. Da bi to bilo moguće, imaju ugrađene IR diode koje osiguravaju osvjetljenje za snimanje noću.

Što znači PoE?

PoE (Power over Ethernet) je oznaka da se uređaj napaja putem PoE switcha ili PoE injectora kroz LAN kabal, na koji je spojen. Nije potrebno dodatno ožičenje da bi se uređaji napajali električnom energijom.

Što znači COC?

COC (Control Over Coax) je karakteristika koja se odnosi na analogne HD sistema videonadzora. Omogućava upravljanje kamerama putem koaksijalnog kabla sa snimača.

Što znači rezolucija u videonadzoru?

Ukupan broj piksela od kojih je stvorena jedna slika u vidozapisu. Povećanjem tog broja se povećava i kvalitet videozapisa i kvalitet snimka. Pitanje rezolucije snimka je pitanje njene upotrebljivosti pa u početku treba odrediti želi li se samo pratiti kretanje ljudi za što je dovoljna niža rezolucija slike ili se želi osigurati vidljivost registarskih tablica ili oboje. Uobičajeno se koriste pojmovi Mpx, HD, FullHD, 4K i slično kojima se opisuje rezolucija.

Što je WDR?

WDR (Wide Dinamic Range) široki dinamički opseg je funkcija kamere koja omogućava kvalitetne snimke i pri jakom protusvjetlu, na primjer kada je kamera usmjerena prema staklenim površinama koje propuštaju veliku količinu svjetlosti. WDR kamere kompenziraju pozadinsko osvjetljenje i omogućavaju dobru vidljivost objekata u sceni.

Što znači antivandal izvedba kamere za videonadzor?

Kako bi se spriječilo zlonamjerno oštećivanje, kamere se smještaju u antivandal kućišta koja su otporna na udarce i mehanička oštećenja. Otpornost na oštećenja se izražava antivandal koeficijentom IK u rasponu od 1 (najmanja otpornost) do 10 (najveća otpornost).

Što označava IP zaštita kod kamera za videonadzor?

Internal protection ili IP stepen zaštite u elektronici predstavlja nivo zaštite od slučajnog ili namjernog kontakta i nivo zaštite od kontakta s vodom. Izražava se brojevima od 0 (bez zaštite) do 6 (potpuna zaštita od prodora prašine; zaštita od direktnog prskanja vode).

Što označava fps?

fps (frames per second) označava broj slika u sekundi koje mogu biti snimljene. Snimanje većeg broja slika u sekundi je važno u aplikacijama u kojima su promjene u sceni brze a potrebno je snimiti što više situacija (banke, kasina).

Zašto je važna osjetljivost kamere?

Osjetljivost kamere predstavlja njenu sposobnost da kvalitetno prikaže sliku ovisno o nivou osvjetljenja i ovisi o tome kakav je senzor ugrađen u kameru. Izražava se u lux-ima.

Čemu služi IR kod kamera za videonadzor?

Za snimanje noću ili kada je vidljivost smanjena, u kameru se postavljaju infracrveni reflektori (IR Infra Red diode) koji scenu osvjetljavaju infracrvenim svjetlom.

Koja je prednost DVC Starlight kamera?

Kamere omogućavaju snimanje u boji i u uslovima izrazito slabog osvjetljenja i u uslovima minimalnog osvjetljenja noću. To je moguće zbog velike osjetljivosti ugrađenog video senzora.

Kako Extreme Dark snima u boji i u potpunom mraku?

Za snimanje u boji i u potpunom mraku koriste se Extreme Dark kamere u koje je ugrađeno dodatno LED osvjetljenje.

Koji objektiv kamere za videonadzor odabrati?

U kamere se ugrađuju različite vrste objektiva (motorizovani, varifokalni (manualni), fiksni). Odabir objektiva ovisi o funkciji kamere. Na primjer, kod kamere sa motorizovanim objektivom moguće je podešavaje žarišne dužine objektiva automatski, putem snimača, dok se kod fiksnog objektiva žarišna dužina ne može promijeniti.

Što su zoom/moto zoom kamere za videonadzor?

Zumiranjem se postiže bolja vidljivost snimka udaljenih objekata. Kamere sa motorizovanim zoom objektivom (moto zoom) omogućavaju da se kamera daljinski, putem snimača, softvera ili mobilnih uređaja, usmjerava na snimanje različitih dijelova prostora.

Snimači

Kako odabrati adekvatan DVC snimač?

Nakon što se odabere tehnologija sistema, bira se adekvatan IP ili analogni snimač. Sljedeći kriterij je ukupan broj  kamere u sistemu, odnosno odabir broja kanala snimača. Ostale karakteristike se biraju ovisno o željenim funkcijama sistema.

Zašto je važna rezolucija snimača i rezolucija snimanja?

Osim rezolucije kamere, za kvalitetan snimak je bitna i rezolucija samog snimača te podešena rezolucija snimanja. Što je rezolucija veća, to će snimak biti kvalitetniji i omogućit će uočavanje većeg broja detalja.

Što znači broj kanala kod snimača?

Označava maksimalni broj kamera koje se mogu priključiti na snimač – 4, 8, 16, 32, 64 itd.

Što znači bitrate kod snimača?

Broj bitova koji se u sekundi mogu prenositi putem računalne mreže. Ova karakteristika je bitna kako bi se mogla izračunati potrebna propusnost mreže.

Alarmni ulazi/izlazi

Putem alarmnih ulaza snimač prima signal sa spojenih uređaja, na primjer detektora pokreta. Snimači omogućavaju da se nakon zaprimljenog signala automatski pokrene snimanje kamere koja pokriva zonu u kojoj je detektovan alarm. Na snimače koji nemaju alarmne ulaze / izlaze može se dodati modul proširenja kojim se mogu nadograditi svi DVC snimači.

Putem alarmnih izlaza i relejnih uređaja snimač može automatski aktivirati sirenu za uzbunjivanje ili paljenje rasvjete.

Što omogućuje kompresija videa na snimaču?

Kompresija video zapisa važan je dio snimanja i spremanja snimaka sigurnosnih kamera jer komprimira video datoteke u manji format. To omogućava brži prijenos podataka i pohranu više videozapisa na tvrdi disk. U DVC snimače je implementirana najnovija tehnologije kompresije H.265 koja značajno reducira bitrate  (brži protok podataka kroz mrežu) i prostor potreban za pohranu podataka te omogućava optimizaciju scena s pokretom i bolju kompresiju na većim rezolucijama snimanja.

Što je dewraping funkcija?

Pomoću dewraping funkcije se dijelovi iskrivljenog snimka sa fishey kamere pretvaraju u uobičajenu ravnu snimku na kojoj je moguće uočiti detalje koji nisu vidljivi u fishey snimku.

Što znači zona privatnosti?

Funkcija kamere kojom se onemogućava snimanje van određenog, unaprijed definisanog područja. Kamera, pogotovo u situacijama kada je postavljena na ulaze u objekte, vidi šire područje i može snimiti i ljude koji se nalaze na javnom prostoru koji ne smije biti sniman. Funkcija omogućava zaštitu privatnosti ljudi i poštovanja GDPR uredbe.

Čemu služi push-up notifikacija?

Funkcija kamere kojom se onemogućava snimanje van određenog, unaprijed definisanog područja. Kamera, pogotovo u situacijama kada je postavljena na ulaze u objekte, vidi šire područje i može snimiti i ljude koji se nalaze na javnom prostoru koji ne smije biti sniman. Funkcija omogućava zaštitu privatnosti ljudi i poštovanja GDPR uredbe.

Videoanalitika

Što je videoanalitika?

Videoanalitika omogućava automatsku analizu snimka i generiranje alarma putem programiranih algoritama.  Videoanalitičke funkcije se mogu ostvariti na dva načina – putem kamera koje u sebi već sadrže analizu videa (edge bazirana videoanalitika) te putem posebnih softvera i računala. U nastavku će biti navedene neke od najčešće korištenih videoanalitičkih funkcija. Pojam Video Content Analisys (VCA) podrazumijeva automatsku naprednu analizu sadržaja snimka čime se značajno ubrzava pretraživanje video zapisa.

Koje napredne videoanalitičke funkcije omogućuju DVC sustavi videonadzora?

DVC sistemi videonadzora omogućavaju mnoge napredne videoanalitičke funkcije i njihov broj se kontinuirano povećava. Dostupne su različite analitike – prostorne, prepoznavanja, praćenja, brojanja, zaštite perimetra i umjetne inteligencije.

 • Upad u zonu detekcije (Region intrusion)
 • Ulaz u zonu detekcije (Region entrance)
 • Izlaz iz zone detekcije (Region exiting)
 • Prijelaz preko crte detekcije – ljudi, vozila (Line crossing – people, vehicle)
 • Upad ljudi, vozila (Intrusion human, vehicle)
 • Detekcija nestanka objekta iz scene (Object removal)
 • Brojanje ljudi (People counting)
 • Brojanje vozila (Vehicle counting)
 • Praćenje ljudi (Human tracking)
 • Detekcija pokušaja zamagljivanja (Blur detection)
 • Detekcija promjene scene (Scene change)
 • Detekcija pokušaja manipulacije video zapisom (Video tampering)
 • Detekcija lica (Face detection)
 • Detekcija gužve (Crowd density)

Kako funkcioniše prepoznavanje lica u DVC sistemima videonadzora?

Prepoznavanje lica (Face recognition) funkcioniše na način da se snimak lica uspoređuje sa snimkama lica, primjerice zaposlenika, pohranjenim u bazu podataka. Ako softver usporedbom ustanovi da lice trenutno snimane osobe nije pohranjeno u bazu osoba na primjer sa dozvolom ulaska, generira upozorenje.

Kako funkcioniše prepoznavanje registarskih oznaka vozila u DVC sistemima videonadzora?

LPR Licence Plate Recognition (LPR) ili prepoznavanje registarskih oznaka vozila je videoanalitička funkcija kojom se snimak registarske oznake vozila koje ulazi u štićeni prostor uspoređuje sa bazom podataka registarskih oznaka vozila sa dozvolom ulaska.

Kako se štiti perimetar putem DVC sustava videonadzora?

Za zaštitu perimetra (perimeter protection) se unaprijed definišera područje u kojem je potrebno detektovatiirati kretanje (ulaz u zonu, zadržavanje u zoni, dodirivanje ograde).

Što je automatsko praćenje putem DVC videonadzora?

Automatsko praćenje (autotracking) je videoanalitička funkcija PTZ kamera koja omogućavauje praćenje pokretnih objekata u video zapisu, najčešće ljudi. Aktivira se unaprijed definisanim prelaskom linije detekcije ili upada u prostor i prati objekt do izlaska iz kadra.

Što omogućuje funkcija brojanja ljudi i vozila putem DVC sustava videonadzora?

Brojanje ljudi ili vozila je videoanalitička funkcija kojom se putem IP kamere broje ljudi / vozila koji ulaze u nadzirani prostor, a podaci se automatski bilježe u bazu podataka. Omogućeno je i brojanje ljudi / vozila koji izlaze iz štićenog prostora i izračun broja ljudi / vozila koji su trenutno u prostoru. Informacije o ulazu / izlazu se mogu prikazivati na displeju kada je to potrebno, na primjer kada je broj ljudi u prostoru ograničen.

Upravljanje

Kako se upravlja DVC sustavima videonadzora?

DVC sistemima videonadzora se može upravljati na više načina, lokalno (putem snimača ili računala) te daljinski (putem mobilne aplikacije DVC Connect ili web preglednika).

DVC Connect mobilna aplikacija

Aplikacija za upravljanje DVC snimačima putem mobilnih uređaja. Svi DVC snimači, neovisno o tehnologiji, podržavaju jedinstvenu besplatnu mobilnu aplikaciju DVC Connect dostupnu za pametne mobilne telefone i tablet računala. Aplikacija služi za pregled kamera sa snimača uživo, lokalno snimanje na SD karticu mobilnog telefona i pregled snimljene snimke sa SD kartice, kao i alarmiranje korisnika o događajima iniciranima detekcijom kretanja ili samim alarmnim ulazima na snimaču.

Na DVC Connect mobilnu aplikaciju je moguće direktno spojiti DVC IP kamere (bez snimača), a ujedno je moguće istovremeno pregledavati kamere s različitih snimača i lokacija, te precizno pretraživati i pregledavati snimljen materijal.

Softver NVMS

Softver koji omogućava upravljanje s više snimača putem računala. Namijenjen je za kontrolu i upravljanje većim video sistemima, te kod video dojavnih centara.

DVC snimač

Upravljanje sistemom putem snimača

Web browser
Upravljanje sistemom / snimačima putem web aplikacije.

Kako se nadograđuje firmver DVC sustava videonadzora?

DVC snimače je moguće nadograđivati (update) automatski putem clouda. Nadogradnju je moguće pokrenuti putem DVC Connect mobilne aplikacije ili samog snimača koji treba biti spojen na Internet. Korisnicima se šalje automatska obavijest da je dostupna nova verzija firmvera, a update se pokreće jednostavnim klikom.

Kako odabrati monitor za pregledavanje snimke sa DVC sustava videonadzora?

Monitori služe za pregledavanje video zapisa ili snimka u živo. Za kvalitetu slike je bitna rezolucija monitora i njegova veličina.

Videointerfoni

Koji su glavni elementi DVC videointerfonskih sustava?

Glavni elementi sistema su vanjske i unutrašnje jedinice te napajanje. IP bazirani sistemi se mogu napajati putem računalne mreže (PoE napajanje) kada je potrebno predvidjeti i PoE switch kao element sistema.

Po čemu se razlikuju vanjske videointerfonske jedinice?

Vanjske jedinice se smještaju na ulaz u objekt i putem njih se pozivaju stanari. Međusobno se razlikuju po broju tipki za pozivanje, načinu rada (jednom tipkom se poziva samo jedna unutrašnja jedinica; jednom tipkom se poziva više unutrašnjih jedinica), odnosno aplikaciji (da li su namijenjeni za višestambene objekte ili za samostojeće kuće).  Ovisno o mjestu na koje se postavljaju, treba paziti da li ih treba smjestiti u dodatno kućište za zaštitu od kiše.

Koji načini pozivanja putem DVC videointerfonskih sustava su podržani?

Omogućeno je pozivanje pritiskom na pozivnu tipku, unosom šifre prostora ili odabirom iz imenika.

Po čemu se razlikuju unutarnje videointerfonske jedinice?

Unutrašnje jedinice služe za primanje poziva, audio / vido komunikaciju i video verifikaciju. Razlikuju se prema veličini ekrana i funkcija koje omogućavaju (Wi-Fi povezivanje, Touch Screen upravljanje, upravljanje putem mobilne aplikacije, pohranu video zapisa na ugrađenu SD karticu).

Koje oblike komunikacije omogućuju DVC videointerfonski sustavi?

Videointerfonski sistemiustavi se međusobno razlikuju i po tome kakvu vrstu komunikacije omogućavajuuju – audio, video ili oboje.

Što je modularna vanjska pozivna jedinica?

Modularna vanjska pozivna jedinica se izvedbom i funkcijama može prilagoditi potrebama korisnika. Po potrebi se dodaje video modul, bira se način pozivanja (tipke za pozivanje, tipkovnice, čitači kartica), ekranzaslon za vizualnu komunikaciju, osvjetljenje tipkovnice i okviri s različitiom brojem mjesta za odabrane module.

Što omogućuju videoinetrfonski uređaji s Wi-Fi oznakom?

Uređajima u dvožičnoj izvedbi sa oznakom Wi-Fi se mogu povezati na Wi-Fi mrežu radi preusmjeravanja poziva na aplikaciju, videoverifikacije i upravljanja bravom/vratima sa udaljene lokacije.

Što su dvožični 2-Easy videointerfinski sustavi?

Zamjena starijih videointerfonskih sistema znači i velike troškove njihovog ožičenjae. Da bi se to izbjeglo, koriste se dvožični 2-Easy sistemiustavi koji omogućavajuuju korištenje postojećeg ožičenja.

Kako se podešavaju i konfigurišu IP videointerfonski sustavi?

IP sistemi mogu se konfigurisati ili ažurirati (promjena imena, PIN-ova, kartica…) s vanjske jedinice DVC IX850 ili bilo kojeg monitora spojenog u isti sistemustav. Sistemiustavi koji imaju funkciju Offline IP auto konfiguracije omogućavajuuju automatsku konfiguraciju IP adresa u sistemu.

Kako se može upravljati DVC videointerfonskim sistemima?

Mobilna aplikacija omogućavauje da se sistem koristi putem mobitela. Omogućeno je primanje poziva, razgovor s osobom na ulazu preko mobitela, upravljanje bravom i slično.
Putem tipkovnice korisnik može jednostavno putem monitora unutrašnje jedinice postaviti bilo koji natpis koji se automatski sinkronizuje s vanjskom jedinicom te dodavati ili brisati PIN-ove ili kartice drugih korisnika.

Kako se DVC videointerfonski sistemi instaliraju?

Ugradnja DVC videointerfonskih sistema može biti izvedena nadžbukno (Surface) ili podžbukno (Flush).

Koji načini kontrole pristupa putem videointerfonski sistema su mogući?

Neki uređaji omogućavajuuju i funkciju kontrole pristupa putem videointerfonskog sistema. Funkciju je moguće ostvariti putem PIN-a, RFID kartice ili otiskom prsta.

Kako se koristi RFID kartica za kontrolu pristupa putem DVC videointerfona?

Prilikom ulaska osoba svoju RFID karticu ili privjesak stavlja u domet čitača ugrađenog u videointerfon. Ako je kartica registrovanairana u sistemu, ulaz se automatski omogućuje.

Kako se koristi PIN za kontrolu pristupa putem DVC videointerfona?

Prilikom ulaska osoba u tipkovnicu upisuje svoj PIN (Personal Identification Number). Ako je tačan, vrata se automatski otvaraju.

Kako se DVC videointerfonski sistemi napajaju električnom energijom?

Dvožični videointerfonski sistemi se napajaju električnom energijom putem napajača (2-žični BUS), a IP sistemi putem računalne mreže (PoE napajanje).

Čemu služi relejni modul?

Omogućava da se videointerfonski sistem koristi i za druge funkcije, na primjer otvaranje dodatnih vrata, rampe ili uključivanje / isključivanje rasvjete.

Može li videointerfonski sistem snimati u mraku?

Da bi videointerfon mogao snimati i u mraku opremljen je sa LED diodama koje emituju svjetlo i tako omogućuju snimanje.

Mogu li se DVC videointerfonski sustavi integrirati s videonadzorom?

Neki uređaji omogućuju integraciju sa dodatnim IP kamerama i pregledavanje snimkake s kamere putem videointerfonskog sistema.

Čemu služi veći broj kanala IP sustavu?

IP sistemi sa više kanala omogućuju istovremenu komunikaciju sa više osoba, na primjer sa osobom na ulazu i sa osobom u drugom dijelu stana ili drugom stanu.

Mogu li se podatci sa videointerfonskog sustava pohranjivati?

Određeni tipovi uređaja omogućavajuuju pohranu podataka o vremenu kada je netko zvonio i snimke osobe koja je zvonila na SD karticu ugrađenu u unutrašnju jedinicu.

Koja je prednost sistema sa ugrađenim Fisheye objektivom?

Vanjske pozivne jedinice sa ugrađenim fishey objektivom omogućavaju širokokutno snimanje pa je smanjena mogućnost da se pozivatelj sakrije van vidnog polja kamere.
X