Štetje oseb

DVC Special in Supreme IP liniji kamer, omogočajo štetje oseb, zahvaljujoč njihovi napredni video analitiki. Mogoče je šteti število vhodov, izhodov ter kalkulirati skupno število oseb, ki so v danem trenutku prisotne. Kamere z zmožnostjo štetja oseb se po navadi postavijo na vhode v trgovinah ter vhodih v konferenčne ter športne centre.

Te pametne rešitve omogočajo natančno analizo učinkovitosti trgovskih centrov ter trgovin, kot tudi boljšo organiziranost zaposlenih ter prodajnih procesov.

Med tem, ko je število oseb v trgovini manjše od maksimalne številke, ki je nastavljena – je vhod dovoljen. V kolikor število oseb doseže maksimum pa vstop ni mogoč, ko pa se število oseb ponovno zmanjša, se vstop omogoči.

  • Samostojna rešitev za štetje oseb, v trgovinah z DVC kamero
  • Določanje maksimalnega števila oseb v prostoru, preko lokalnega računalnika
  • Možnost zaklepa/odklepa vrat preko snemalnikovega relejskega izhoda
  • Zmožnost indikacije statusa vhoda
X