Počítanie ľudí

Kamery série DVC Special a Supreme IP umožňujú počítať ľudí vďaka pokročilej analýze videa. Je možné spočítať počet príchodov, odchodov a vypočítať celkový počet osôb prítomných v priestoroch. Kamery so schopnosťou počítania návštevníkov sú väčšinou umiestnené pri vchodoch do obchodov, kongresových či športových centier .

Tieto inteligentné riešenia umožnia presnú analýzu efektivity nákupného centra alebo predajne, ako aj lepšiu celkovú organizáciu zamestnancov a predajných procesov.

Zatiaľ čo počet ľudí v predajni je menší ako maximálny stanovený počet – vstup je povolený. Keď počet osôb dosiahne stanovené maximum, vstup nie je povolený a až keď prvá osoba vystúpi a počet klesne pod maximálny povolený počet osôb v predajni, je vstup povolený znova.

  • Samostatné riešenie pre počítanie ľudí v predajni cez DVC kameru
  • Definovanie povoleného počtu osôb priamo na kamere cez lokálny počítač
  • Možnosť uzamknutia / odomknutia dverí prostredníctvom relé výstupu rekordéra
  • • Schopnosť označiť stav vstupu
X