Veliki poslovni sistemi

Industrijski objekti ter poslovni sistemi zahtevajo visoko stopnjo varovanje, s tem pa visoko zanesljivost video nadzornih sistemov.

Do 30.000 kamer

Širok nabor in fleksibilnost DVC video nadzornih sistemov, omogoča uporabo v objektih različnih velikosti ter namenov – od stanovanjskih ter manjših poslovnih objektov, do kompleksnih visoko rizičnih objektov, katere uporablja večje število oseb. Kompleksnost sistema lahko doseže do 30.000 kanalov (kamer).

Integracijska programska oprema

V bolj ogroženih objektih, se pojavlja potreba po kombinaciji različnih tipov sistemov tehničnega varovanje. Skupna centralizacija in integracija zagotavlja najvišji možno nivo varovanje na objektu. Video nadzorni sistem tudi bistveno pripomore k prevenciji ter identifikaciji po dogodku, predvsem z uporabo DVC NVMS 2.0 strežniške programske opreme. To je centralno nadzorni sistem (CNS) za video nadzore, posebej izdelan za IP sistemi, preko katerega lahko administrator upravlja ter nadzira do 30.000 kamer v realnem času.

Termalne rešitve

Odgovorno ravnanje, pomeni zagotavljanje varnosti za vsakega zaposlenega, obiskovalca ali stranko. To je mogoče z štirimi inovativnimi rešitvami DVC sistemov, za brez-kontaktno merjenje temperature.

Naprave se razlikujejo predvsem glede na število podatkov, ki jih lahko obdelajo v nekem časovnem obdobju. Naprave, ki lahko najhitreje procesirajo podatke in imajo pametno video analitiko so primerne za objekte z visoko frekvenco prehodov kot so: trgovski centri, letališča, avtobusne ter železniške postaje, pristanišča ter druge transportne postaje.

X