Impressum

Sjedište

Alarm automatika d.o.o.
Dražice 123c (Zamet)
51000 Rijeka

OIB: 30532290707

Tvrtka je upisana u Trgovački sud u Rijeci, pod matičnim brojem 040092702. Temeljni kapital društva 2.314.000,00 €, uplaćen u cijelosti.

Članovi društva

  • Boris Popović
  • Vuković
  • Blečić
  • Ćirić
  • Dončević
  • Klobučar

Računi kod poslovnih banaka

Zagrebačka banka d.d., Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb
IBAN: HR0223600001101208936

Erste&Steiermärkische Bank d.d., Jadranski trg 3A
51000 Rijeka
IBAN: HR2624020061100568932

Addiko Bank d.d., Slavonska avenija 6
10000 Zagreb
IBAN: HR7425000091101349241

Podravska banka d.d., Opatička 3
48000 Koprivnica
IBAN: HR6923860021110082257

Privredna banka Zagreb d.d., Radnička cesta 50
10000 Zagreb
IBAN: HR5823400091110595350

X