Изберете страница

Политика за поверителност

Задължение за поверителност на данните

За фирма Alarm Automatika d.o.o. защитата на сигурността и поверителността на личните данни е важна; следователно, Alarm Automatika извършва своята дейност в съответствие с приложимите закони за защита и сигурност на данните.
По -долу посочваме кои данни Alarm automatika d.o.o. може да събира, как използва и съхранява тези данни и на кого може да бъдат предадени.

Лични данни

Alarm automatika d.o.o. няма да събира никакви лични данни чрез нашите уеб страници (като вашето име, адрес, телефонен номер или имейл адрес), освен ако не ги предоставите доброволно (например чрез вход или попълване на анкета); ако дадете съгласието си или ако такива действия са разрешени от приложимите закони и разпоредби за защита на личните данни.

Предназначение

Изпращайки личните си данни, вие се съгласявате, че можем да ги използваме, за да отговорим на вашето запитване, обработка на вашата поръчка или предоставяне на достъп до конкретна информация или оферти. Освен това, за да установим връзка с вас като бенефициент:

 • можем да съхраняваме и обработваме вашите лични данни за по -добро разбиране на вашите бизнес нужди и намиране на начини за подобряване на нашите продукти и услуги;
 • можем да използваме лични данни, за да се свържем с Вас относно оферти на Alarm Automatika d.o.o., за да подкрепим бизнес нуждите Ви или
 • за провеждане на онлайн проучвания, които биха ни помогнали да разберем по -добре нуждите на клиентите

Ако не искате вашите лични данни да се използват за подпомагане на процеса на взаимоотношения с клиенти (особено за директен маркетинг или пазарно проучване), ние ще уважим вашия избор. Ние не продаваме и не препращаме вашите лични данни на трети страни.

Ограничение на целите

Alarm automatika d.o.o. ще събира, използва или публикува лични данни, които сте предоставили само за целите, с които сте запознати, освен ако такaва употреба е:

 • за използване на лични данни за други цели, които са пряко свързани с първоначалната цел, за която са събрани лични данни,
 • необходими за подготовка, договаряне и изпълнение на договора с вас
 • изисква се от закона или от съответните държавни или съдебни органи,
 • необходими за провеждане на съдебни или други производства
 • • необходимо за предотвратяване на измами или други незаконни дейности по системите за информационни технологии (IT) на Alarm automatika d.o.o.

Данни за комуникация или употреба

Използвайки телекомуникационни услуги за достъп до нашите мрежови страници, вашите комуникационни данни (напр. IP адрес) или данни за използването (напр. Информация за началото, края и обхвата на всеки достъп или информация за телекомуникационните услуги, до които имате достъп) се генерират технически и потенциално могат да се отнасят до лични данни. Ако има необходимост, вашите данни за комуникация или употреба ще бъдат събрани, обработени и използвани в съответствие с приложимата правна рамка за защита и сигурност на данните.

Данните, които не са лични се събират автоматично

Когато осъществявате достъп до нашите уеб страници, ние можем автоматично (т.е. не чрез влизане) да събираме нелични данни (като например типа на интернет браузъра и операционната система, които използвате, името на домейна на мрежата, от която сте осъществили достъп, броя на посещения, средното време, прекарано на страниците, списък на разглежданите страници и др.). Тези данни могат да се използват и обменят за проследяване на трафика на нашите уеб страници и подобряване на тяхната работа или съдържание.

„Бисквитки“ – информация, която автоматично се съхранява на вашия компютър

Когато разглеждате нашите уеб страници, ние можем да съхраняваме някои данни на вашия компютър под формата на „бисквитка“, за да идентифицира автоматично вашия компютър при следващото посещение. Бисквитките могат да ни помогнат по различни начини, например за по -доброто приспособяване на нашите уеб страници към вашите интереси или за съхраняване на вашата парола, тъй като тя не трябва да се въвежда всеки път. Ако не искате да получавате „бисквитки“, трябва да настроите настройките на браузъра си да изтрива „бисквитките“ от хард диска на компютъра ви, да блокира всички „бисквитки“ или да получава предупреждение, преди да запишете „бисквитката“.

Сигурност на личните данни

За защита на личните данни от случайно или незаконно унищожаване, загуба или промяна и от неоторизирано разкриване или достъп, Alarm automatika d.o.o. предприема технически и организационни мерки за сигурност.

Връзки към други уеб страници

Мрежовите страници на Alarm automatika d.o.o. съдържат връзки към други уеб страници и ние не носим отговорност за поверителността или съдържанието на други уеб сайтове.

Въпроси и коментари

Alarm automatika d.o.o. ще отговори на разумни искания за преглед на личните данни и коригиране, допълване или изтриване на неточни данни. Редовно проверявайте тази страница, за да получите цялата актуална информация.

Регистрация на потребител

Регистрирайки се, потребителят предоставя лично съгласие за събиране, използване, обработка и предаване на негови лични данни. Само възрастен може да се регистрира.

Съгласие

Потребителят, избирайки опцията„Съгласен съм с условията за ползване“ при регистрация, дава лично съгласие за събиране, използване, обработка и прехвърляне на лични данни, необходими за използването на нашия уебсайт, включително (но не само) :

 • съгласие, че Продавачът може, в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни, да обработва лични данни за целите на създаване на собствени записи и статистически данни, необходимостта от създаване на бази данни на клиенти, информация за продукти и услуги, информация за доставка, за доставяне на рекламни материали, подобряване на връзките с клиентите и подобряване на услугите. Продавачът може да предоставя тези данни на трети страни за предоставяне на услуги, защита на интересите, както на потребителя, така и на Продавача и предотвратяване на възможни злоупотреби;
 • необходимостта от по -добро разбиране и разбиране на индивидуалните нужди и изисквания на потребителите, както и от развитието на възможно най -доброто качество на всички услуги на Продавача, което води до повишена удовлетвореност на клиента;
 • съгласието, с което може да се свърже Продавачът по писмена, телефонна, SMS и / или електронна поща, и да предостави на домашния си адрес материали с информацията за новите оферти и предимства; предоставяне на данни на трети страни, необходими за изпълнението на горепосочените цели.

Колекторът на вашите лични данни е компанията Alarm automatika d.o.o. Dražice 123c (Zamet), Rijeka.

Съгласно член 7 от Закона за защита на личните данни субектът на данни има право да оттегли съгласието си по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработката въз основа на съгласието преди оттеглянето му. Преди да даде съгласие, субектът на данните се уведомява за това. Оттеглянето ще бъде толкова лесно, колкото и даването на съгласие.

Можете да кандидатствате за отмяна лично в офисите на Alarm automatika d.o.o, по пощата на горния адрес или по имейл на gdpr@alarmautomatika.com.

След внимателно четене и разбиране на информацията в тази декларация, с настоящото разрешавате на Alarm Automatika d.o.o. като колектор на лични данни и като потребител, да обработва и използва вашите лични данни, събрани на тези уеб страници, за да улесни достъпа и предлаганите чрез тях инициативи за проучване на пазара, изпращане на информация, оферти и рекламни материали за нови услуги и / или продукти, достъпни в портфолиото на Alarm automatika doo.

По този начин вие изрично декларирате, че сте над 18 години и можете законно да дадете съгласието си, с което също потвърждавате приемането на Правните условия за използване на съдържанието на уебсайта на Alarm automatika doo и Декларацията за поверителност на Уебсайт на Alarm Automatika doo, с чието съдържание сте били информирани.

X