Решение на проблема със свързването на смесени (аудио + видео) системи

Напоследък имаше промени в начина на инсталиране на аудиодомофонни устройства и съответно имаше проблеми със смесените (аудио + видео) системи.

Поради ниската консумация на аудио модулите е възможно (DVC DT-DBC) да не открие, че определено устройство е свързано към него. За да се реши този проблем, аудио устройствата се свързват директно към BUS линията. Това, предизвиква “разклоняване” на BUS линията, което от своя страна, може да предизвика значителен спад в качеството на видеосигнала.

Решението на този проблем е да свържете системата чрез две отделни BUS линии – едната само за аудио, а другата само за видео. Това се постига чрез използване на DVC DT-BDU в режим на рутер. По този начин все още можем да свържем смесена система, следвайки всички правила за видео и аудио свързаност, без едното да влияе на другото. Системното ограничение остава 8 DVC DT-BDU на система. Също така е важно да имате предвид, че в този случай външното устройство за повикване ТРЯБВА да бъде едно от външните тела DVC DMR или модулното тяло DT821, тъй като трябва да се зададе списък с имена (Namelist).

Пример за горната система:

Искате ли да станете DVC партньор?

Станете част от регионалната общност на инсталатори и дистрибутори на DVC видеонаблюдение и видеодомофонни решения!

DVC продуктите са базирани на най-новите технологии, най-надеждните компоненти и осигуряват най-високи характеристики, подходящи за използване в сгради с различни размери и предназначение.

Свържете се с насОт къде да купя
X